Actueel

reageer als eerstvr 2 nov 2018

Bouwput Wielwijk

DORDRECHT – Op dit moment worden weer enkele flats aan de M.H. Trompweg in Wielwijk gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw van eengezinswoningen. Op de locatie van de galerijflats waar Woonbron zo’n 1060 appartementen verhuurde, komen ongeveer 860 woningen. De Trompweg, die nu nog als doorgaande weg fungeert, verdwijnt en wordt een parkachtig gebied. (Foto’s: Thymen Stolk)

Deze Tromptuinen zullen aansluiten op het Wielwijkpark. De nieuwe doorgaande route gaat lopen via de Karel Doormanweg, Jacob van Heemskerckstraat, Van Spilbergenstraat naar een nieuwe doorgaande weg langs de A16, het verlengde van de Admiraal de Ruyterweg. Op deze laatste plek, waar eerst een fietspad lag, heeft de aannemer inmiddels een voorbelasting van zand aangelegd. Doel is om de grond zodanig te belasten dat deze tijdens de gebruiksfase nauwelijks zetting (verzakking) vertoont. De nieuwe weg zal eind volgend jaar gerealiseerd worden.

Riolering

Op allerlei plekken in de wijk zijn weer andere werkzaamheden gaande, zoals de aanleg van de parkeerplaats bij de Cornelis Evertsenstraat die hierdoor is afgesloten voor verkeer. Een tweede aannemer is bezig met de riolering in zowel de Evertsenstraat als op de Van Spilbergenstraat en de Jacob van Heemskerckstraat. De Cornelis Trompweg wordt momenteel herbestraat. Volgens de aannemer zit de vaart er goed in en lopen de werkzaamheden zeer goed op schema.

Spaanse Gezinshoofden

Aan de Van Gendtstraat wordt het voormalige verenigingsgebouw van de Vereniging Spaanse Gezinshoofden komende maand gesloopt. In januari trof tijdens een storm in de vroege ochtend een omvallende boom het houten gebouw. Hierdoor werd het gebouw als het ware in tweeën gesplitst. Antonio Serrano, voorheen voorzitter van de vereniging die jarenlang het Fiësta del Sol organiseerde, vertelt: “Door de schade was het gebouw niet meer bruikbaar. Ons ledental liep terug en daarom hebben we onze vereniging deze zomer opgeheven.” De ruimte die het gebouw achterlaat wordt benut voor de nieuwbouw van de kleuterlokalen en het dagverblijf dat naast de basisscholen De Albatros en De Fontein gerealiseerd wordt.

 

Geef een reactie