Actueel

reageer als eerstdo 19 okt 2017

Geen asbest rond Eurogrit

DORDRECHT – Vorige week heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) bodemmonsters genomen op bedrijfsterreinen aan de Kilkade, in de nabije omgeving van de straalgritopslag van Sibelco-Eurogrit. Op zogenoemde plakmonsters, de strips die worden geanalyseerd, is geen asbest aangetroffen met uitzondering van één. Bij één monster is een verhoogde concentratie aan vezels aangetroffen. De OZHZ denkt dat de vezels die op deze strip gevonden zijn, zeer waarschijnlijk afkomstig zijn van een op dit bedrijfsterrein aanwezige damwandprofiel. Het bedrijf gaat dit zelf nader onderzoeken.

Verder zijn monsters genomen in de omgeving van het Zeehavenbedrijf Dordrecht, waar zich eveneens een opslag van Eurogrit bevindt en overslag van straalgrit heeft plaatsgevonden. Ook op deze monsters is geen asbest aangetroffen.

Geef een reactie