Actueel

reageer als eerstwo 31 mei 2017

Grote bezwaren tegen ontwikkeling Dordtse Kil IV

DORDRECHT – Volop aandacht voor de ontwikkeling van de Dordtse Kil IV, gisteravond op het sprekersplein van de gemeente. Door verschillende partijen, verenigd in de actiegroep Stop Dordtse Kil IV, werden punten aangekaart waarom het gebied behouden moet blijven. “De actiegroep vindt het een slecht en te kostbaar plan. Wij zijn er van overtuigd dat er in Dordrecht geen behoefte is aan nog zo’n groot industrieterrein. Er is aangedrongen op nader onderzoek”, aldus Monique Mol, namens de actiegroep.

De actiegroep is drie weken geleden in het leven geroepen en bestaat onder meer uit milieu- en bewonersorganisaties. Op het bestemmingsplan Dordtse Kil IV en Rijksweg A16/N3 zijn bewaren ingediend. “Toen we hoorden dat het college het plan toch wil doorzetten, en onze zienswijzen klaarblijkelijk ongegrond waren verklaard, zit er beweging in.” De bezwaren tegen de ontwikkeling van het gebied zijn verschillend van aard. De bewoners, 27 gezinnen, aan de Wieldrechtse Zeedijk vrezen voor hun woonkwaliteit. Maar liefst honderd bewoners uit Stadspolders vinden dat hun woongenot door grote toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling ernstig wordt aangetast. “Dit zijn mensen die in de buurt wonen van de N3. De overlast die zij ervaren is al eerder bij de gemeente aangekaart. Als de Dordtse Kil IV wordt ontwikkeld zal er nog meer vrachtverkeer, met dieselmotoren, over de N3 rijden. 24 uur per dag, zeker vijf dagen in de week.” Andere partijen hekelen de aanwezigheid van nog een industrieterrein. “Hedendaagse onderzoeken wijzen uit dat er veel minder behoefte is aan grootschalige logistieke bedrijventerreinen in Zuid Holland, dan dat de gemeente aanneemt.” Andere partijen binnen de actiegroep zijn voor het behoud van het groen en pleiten voor groene, duurzame alternatieven.

Tijdens het sprekersplein werd getracht de commissieleden te overtuigen nog geen beslissing te nemen, maar zich eerst beter te laten overtuigen. De actiegroep voelt zich gesteund door de zienswijze die door de provincie Zuid-Holland is ingediend. “Uitbreiding is volgens haar niet nodig. Deze zienswijze is overigens als enige niet ongegrond verklaard. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.”

Geef een reactie