Actueel

reageer als eerstzo 2 jul 2017

Lotgenotencontact voor nieuwe nierpatiënten

DORDRECHT – Nieuwe nierpatiënten krijgen in het Albert Schweitzer ziekenhuis sinds kort groeps- in plaats van individuele voorlichting over de mogelijke therapieën en alles wat er komt kijken bij de behandeling van hun aandoening. Het traject verloopt daardoor sneller en de informatie wordt door de patiënt beter opgenomen, zo blijkt. Deze zogeheten ‘Nierfalenpoli’ werd deze week winnaar van de ASz Kwaliteitsprijs.

Als patiënten te horen krijgen dat hun nierfunctie zo slecht is geworden dat ze binnenkort dialyse of een niertransplantatie nodig hebben, is dat vaak een hele schrik. “Van veel patiënten krijgen we te horen dat het voelt alsof ze veroordeeld zijn”, vertelt nierfalenverpleegkundige Martine van Baardewijk. “Er is veel onzekerheid en patiënten zitten met vragen. Tot nu toe kregen deze patiënten begeleiding op wat wij de Predialysepoli noemden. Daar vonden drie à vier individuele voorlichtingsgesprekken plaats met verschillende hulpverleningsdisciplines.”

Drie keer zo snel
Van Baardewijk: “We zijn nu overgestapt op een andere methode waarbij patiënten in een groep voorgelicht worden. De Nierfalenpoli levert zoveel tijdwinst op, dat het hele traject van informatieverstrekking kan worden teruggebracht van zes naar twee maanden. Dat is een aanpassing waar patiënten heel positief op reageren. Tijdens de voorlichtingsmiddagen wordt ingegaan op de werking van de nieren en de verschillende therapievormen: buikspoeling, hemodialyse of een transplantatie. Ook zaken als de invloed van voeding en de gevolgen van het niet starten van een therapie komen aan bod. Wanneer de patiënt alle informatie tot zich heeft genomen, geeft hij of zij bij de nierfalenverpleegkundige aan welke therapievorm de voorkeur heeft. Uiteindelijk wordt de patiënt besproken in een multidisciplinair overleg en daarna gaat de patiënt samen met de nefroloog (medisch specialist nierziekten) een keuze maken.”

Naast een stimuleringsbedrag van 1.000 euro wordt de Nierfalenpoli nu namens het Albert Schweitzer ziekenhuis ingezonden voor de landelijke NIAZ Kwaliteitsprijs (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg).

Geef een reactie