Actueel

reageer als eerstvr 4 jan 2019

Ruim 15.000 euro schade in openbare ruimte tijdens jaarwisseling

DORDRECHT – Tijdens oudejaarsnacht is het feestelijk en relatief rustig geweest in Dordrecht, stelt de gemeente in een persbericht. De negatieve kanten van het feestje: een tiental minderjarigen is naar HALT verwezen, er zijn proces-verbalen uitgeschreven en er is voor ruim 15.000 euro schade aangebracht in de openbare ruimte. Dat bedrag gaat nog hoger uitvallen, want nog niet alle schade is berekend. Daarnaast is schade aangebracht aan particuliere eigendommen, zoals brievenbussen, abri’s, een telefooncel, een ruit van een sportzaal en aan auto’s door vuurwerk. Burgemeester Wouter Kolff: “De Dordtenaren hebben in het algemeen een mooi feestje gevierd. Dankzij onze geweldige hulpdiensten is het relatief rustig verlopen.” (Foto: Thymen Stolk)

Soms was er sprake van agressief gedrag richting hulpverleners. Kolff: “Dit wordt niet getolereerd en we pakken, waar mogelijk, de daders stevig aan. Het is onbegrijpelijk dat een kleine groep mensen de jaarwisseling aangrijpt om zich te misdragen, schade te maken aan andermans eigendommen en daarmee het feestje van velen te verpesten. We accepteren dit gedrag niet en verhalen zoveel mogelijk de schade op de daders.”

Waarschuwing

De gemeente heeft samen met veel partners in de aanloop naar Oud en Nieuw geprobeerd schade en overlast te voorkomen. Parkeerautomaten zijn afgeschermd en zeven personen hebben vooraf een waarschuwingsbrief ontvangen namens de burgemeester en de politie. Ook heeft de gemeente vuurwerkvrije zones ingesteld om ernstige overlast voor ouderen, zieken en dieren te beperken. Het college van B&W heeft eerder bepaald dat twee vergunningen mochten worden verleend voor vreugdevuren. De gemeente heeft uiteindelijk één vergunning verleend, voor het vreugdevuur op de Zeehavenlaan.

Twintig prullenbakken
Er is schade toegebracht aan gemeentelijk eigendom. Van de schade wordt aangifte gedaan bij de politie. Als het mogelijk is, wordt de schade verhaald op de daders. De totale schade komt tot nu toe neer op 15.900 euro. Nog niet alle schade is geïnventariseerd. Op de schadebalans van de gemeente staan naar aanleiding van de jaarwisseling twintig vernielde afvalbakken en containers. Kosten: 15.000 euro. Verder raakten vier verkeersborden beschadigd (400 euro), zes dranghekken en een rioolput (500 euro) en diverse lantaarnpalen (kosten nog niet bekend). Daarnaast is ook schade aangebracht aan brievenbussen, abri’s, een telefooncel, een ruit van een sportzaal in de Sandenburg, een deur in de Bosboom Toussaintstraat en aan auto’s door vuurwerk. Vier auto’s zijn uitgebrand op de Mecklenburgstraat, Nagtegaalplaats en Zoutmanstraat.

HALT
Handhaving heeft in de afgelopen weken tien minderjarige personen naar HALT doorverwezen, omdat ze buiten de toegestane periode vuurwerk afstaken. De ouders zijn geïnformeerd en de jongeren komen in aanmerking voor een taakstraf. Het is belangrijk dat jongeren deze taakstraf vervullen, omdat ze dan ook leren, en niet alleen voelen, wat ze verkeerd hebben gedaan en welke gevaren daarmee gemoeid zijn, aldus de gemeente. Handhaving heeft vier processen-verbaal uitgeschreven voor het te vroeg afsteken van vuurwerk of bezit van illegaal vuurwerk. Deze zaken worden door het Openbaar Ministerie afgehandeld. Ook zijn waarschuwingen gegeven die uiteindelijk niet hebben geleid tot een proces-verbaal. De politie heeft rond de jaarwisseling vier aanhoudingen verricht en illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Vuurwerkslachtoffers
Vanuit de huisartsenpost Drechtsteden is een totaaloverzicht gemaakt van slachtoffers uit de Drechtsteden, waarover de huisartsenpost zelf communiceert. Dit geldt ook voor slachtoffers die binnengekomen zijn bij het Albert Schweitzer ziekenhuis. De gemeenteraad wordt binnenkort via een raadsinformatiebrief nader geïnformeerd over de jaarwisseling. ​

Geef een reactie