Actueel

reageer als eerstdo 5 mrt 2015

Uitbreiding winkelcentrum Sterrenburg dichterbij

DORDRECHT – Winkelcentrum Sterrenburg mag verder uitbreiden. De Raad van State heeft de plannen goedgekeurd. Wel werd er gevraagd om advies in te winnen bij het Regionaal Economisch Overlegorgaan. Ook hier kwam een positief advies uit.  Daarmee is de stap om uit te breiden met 3000 vierkante meter extra winkelruimte een stap dichterbij. Zoals het er nu naar uit ziet kan de uitbreiding begin 2016 starten. Maar eerst wordt het winkelcentrum verbouwd voor de komst van discouter Action.

Geef een reactie