Actueel

reageer als eerstvr 12 jan 2018

Vijf Skeave Huse op Kerkeplaat

DORDRECHT – Het Leger des Heils is blij met de woonvoorziening die de gemeente op de Kerkeplaat (Foto: Thymen Stolk) wil realiseren voor vijf dak- en thuislozen die moeilijk plaatsbaar zijn in bestaande voorzieningen. Woordvoerder Ida Wiersma: “Directe aanleiding voor de Skeave Huse, zoals de nieuwe voorziening gaat heten, is de ontruiming een jaar geleden van de slaapplaatsen onder de Zwijndrechtse brug (Archieffoto: Thymen Stolk). Niet elke dakloze die daar bivakkeerde is nog op zoek naar woonruimte en niet elke dakloze die hier verbleef kan in een Skeave Huse een plek krijgen maar een aantal van hen wel.”

De vijf eenvoudige woonverblijven die in een soort Portakabins gerealiseerd worden zijn bestemd voor mensen die niet makkelijk met anderen kunnen samenleven, die dakloos zijn en veelal zorgmijdend. Op de locatie Kerkeplaat zal naast de vijf cabines ook een zesde worden geplaatst waar wooncorporatie Trivire een beheerder zal aanstellen. Deze zal in het begin vaak aanwezig zijn maar niet vierentwintig uur per dag. Mark Benjamin, woordvoerder van de gemeente: “We zijn nog bezig goede afspraken te maken met de verschillende zorgverleners en de politie. Denkbaar is dat er, net als bij de Domus in Sterrenburg, een groep van ondernemers en bewoners uit de buurt een deel van de beheerstaken op zich zal nemen. Je moet dan denken aan het signaleren wanneer er iets misgaat.”

Volgende week donderdag, 18 januari, is er van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur een tent op de Kerkeplaat waar geïnteresseerden informatie kunnen krijgen over de plannen. De locatie op de Kerkeplaat is maximaal vijf jaar beschikbaar voor de woonvoorziening.

Geef een reactie