Actueel

reageer als eerstdi 19 sep 2017

Werkzaamheden Dubbelsteynlaan West uitgesteld

DORDRECHT – De aanleg van het nieuwe Damplein is in volle gang. De werkgroep Damplein verzocht de gemeente ook de Dubbelsteynlaan West in klinkers uit te voeren in plaats van asfalt (het oorspronkelijke plan). Nu blijkt dat de meerkosten geen 20.000 euro maar 185.000 euro bedragen, verzoekt het college van burgemeester en wethouders de werkgroep met een nieuw voorstel te komen. Het college is niet voornemens de gemeenteraad te vragen extra budget ter beschikking te stellen.

Het ontwerp voor het Damplein is gemaakt door een werkgroep van bewoners, ondernemers en belanghebbenden. Op het nieuwe plein is meer ruimte voor voetgangers en winkelend publiek. Auto’s zijn te gast. Het aantal parkeerplaatsen op het plein is gelijk gebleven. De werkzaamheden zijn deze zomer gestart. De aannemer heeft de hele zomer doorgewerkt om ervoor te zorgen dat het plein voor de intocht van Sinterklaas klaar is.

Dubbelsteynlaan West
Naast het plein is ook de Dubbelsteynlaan West (gedeelte Damplein) aan vernieuwing toe. De wens van de werkgroep was om dit gedeelte uit te voeren met dezelfde bestrating als het nieuwe plein. Dit betekent dat het asfalt vervangen zou worden door klinkers. Om dit uit te kunnen voeren was nader onderzoek nodig naar de fundering onder het huidige asfalt. De meerkosten ten opzichte van uitvoering in asfalt, blijken vanwege de staat van de fundering niet 20.000 euro maar 185.000. De werkgroep was bereid 20.000 euro bij te dragen aan de klinkers.

Varianten
Het college vraagt de werkgroep om met een voorstel te komen en legt hierbij drie mogelijke varianten aan de werkgroep voor.
Oorspronkelijk plan: Uitvoering in asfalt. Eventueel in de kleur rood om aan te sluiten op de inrichting van het Damplein. De 20.000 euro van de werkgroep kan dan worden ingezet voor andere toevoegingen aan het ontwerp.
Variant: Uitvoering in streetprint met een (klinker)patroon in de toplaag van het asfalt. Door een patroon en kleur te kiezen dat gelijk is aan de bestrating op het Damplein kan worden aangesloten bij het verblijfskarakter van het plein. De kosten hiervan zijn 50.000 euro duurder dan het oorspronkelijke plan.
Wens van de werkgroep: Klinkers. De kosten voor klinkers zijn 20.000 euro duurder dan het oorspronkelijke plan. Anders dan bij uitvoering in asfalt blijkt voor de uitvoering in klinkers echter de funderingsopbouw te divers van samenstelling en dikte. Daarnaast is de grond vervuild. Dit vraagt om een volledig nieuwe fundering waardoor deze variant 185.000 euro duurder is dan het oorspronkelijke plan.

Planning
Het college vraagt de werkgroep binnenkort met een voorstel te komen. Uitvoering vindt plaats in 2018 in afstemming met de verbouwingswerkzaamheden van de naastgelegen supermarkt.

Geef een reactie