reageer als eerstdi 26 jun 2018

Wat te doen tegen hoosbuien?

Stortbuien, hagel, onweer. Door de klimaatverandering zijn hevige regenval en hoosbuien aan de orde van de dag. Na de warme zomerdagen in mei was het weer zover. Flinke hoosbuien teisterden diverse delen van het land. Vele woningen liepen onder en straten en tuinen stonden blank. Steeds vaker krijgen we in ons kikkerlandje te maken met weersextremen. Wat kunt u doen om uw tuin hoosbui-proof te maken? En kunt u ook voorkomen dat de straat onder water komt te staan?

Proeftuin
Wie te maken krijgt maken met natte voeten, kijkt vooral naar de overheid, meldt de NOS in een artikel van 7 mei jl. Uit de gehouden enquête blijkt dat 85 procent van de burgers verwachten dat de gemeenten meer gaan investeren in de riolering. Op diverse manieren probeert de overheid al naar een oplossing voor de rioolproblematiek te zoeken. Zo is in Delft op 16 mei een proeftuin ter grootte van een voetbalveld geopend om uit te zoeken wat er te doen is tegen de enorme hoosbuien. Hier wordt door onderzoekers, overheid en bedrijven geëxperimenteerd. Onder de sierbestrating in de tuin is een schelpenlaag aangebracht die ervoor moet zorgen dat het overtollige water sneller wordt afgevoerd. Het doel is om innovatieve oplossingen sneller in de praktijk te kunnen brengen.

Waterschade en dan?
Als uw huis is ondergelopen doordat het riool het water niet aankon, kunt u zich wenden tot de gemeente. In de praktijk blijkt dat huiseigenaren toch vaak zelf verantwoordelijk zijn voor de waterschade. De gemeente is verantwoordelijk voor een goed functionerend rioolstelsel, woningeigenaren daarentegen dienen ervoor te zorgen dat hun fundering of vloer vochtwerend is. U kunt ook uw verzekering inschakelen. Via uw inboedelverzekering en/of opstalverzekering bent u verzekerd tegen waterschade. Als de schade is hersteld en uw huis waterproof is, is het raadzaam om te kijken wat u buitenshuis nog kunt doen aan regenwaterafvoer.

Een goede afwatering is belangrijk
Heeft u al voldoende maatregelen getroffen voor het opvangen en afvoeren van regenwater of is er nog werk aan de winkel? Het aanleggen van een (nieuwe) tuin of bestrating begint bij het grondwerk. Tijdens deze werkzaamheden kunt u sleuven laten graven voor drainagepijpen. Drainage draagt bij aan het afvoeren van overvloedig regenwater. De pijpen worden aangesloten op de riolering of als u landelijk woont, kunt u drainage laten uitmonden in een sloot of greppel. Meer groen en minder tegels is ook een veelgenoemd advies. Vaak zie je grote natuurstenen tegels op een terras. Erg mooi maar ze zorgen er ook voor dat het water niet goed weg kan. Zeker als u de voegen met voegmortel dicht maakt. Hoogteverschil is ook belangrijk. Water gaat automatisch naar het laagste punt in de tuin. Zorg ervoor dat dit niet bij de gevel is. Zo draagt u als burger uw steentje bij aan de verwerking van de hevige stortbuien. Daarnaast kunt u regenwater opvangen in een regenton of waterput. Dit water kunt u hergebruiken om ramen te zemen, de auto te wassen en de tuin te besproeien in tijden van langdurige droogte.

Hulp nodig bij nieuwe bestrating aanleggen?
Als u op zoek bent naar een bedrijf voor het verrichten van grondwerk en voor het aanleggen van sierbestrating , bent u bij Kok-Hoorn aan het juiste adres. Wij zijn dé allrounder rondom uw huis of bedrijfspand. Wij bieden een totaalpakket op het gebied van (sier)bestrating, riolering en afwatering. Met het juiste materieel en de juiste kennis kunnen wij ook het grondwerk verzorgen. Voor meer informatie of advies kunt u terecht op onze website www.kokhoorn.nl of u kunt een mailtje sturen naar: info@kokhoorn.nl.

Reacties zijn gesloten.