Andere wijken

reageer als eerstdi 11 feb 2014

Extra kazerne levert tijdwinst op

DORDRECHT – Met de komst van de tweede brandweerkazerne op het Leerpark worden de wettelijke aanrijtijden behaald. Voorheen werd de norm aan de uiterste randen van de wijken Sterrenburg en Stadspolders niet gehaald.

Daarom is het een goede investering geweest. Tot die conclusie komt clustercommandant Frans Hoeksma. Sinds twee jaar heeft Dordrecht twee uitrukposten: aan het Oranjepark (binnenstad en omstreken) en Leerpark (zuidkant van de stad). Er werd besloten tot een tweede brandweerkazerne door de groei van de stad. Nu de kazerne twee jaar in gebruik is, blijkt de slagkracht van de brandweer verbeterd is. Beide kazernes worden gescheiden door de spoorlijn en hebben ieder een eigen verzorgingsgebied. Als het nodig is komen de voertuigen van beide posten samen om een incident te bestrijden. Met de kazerne op het Leerpark is met de nabijheid van de N3 mogelijk om snel regionale bijstand te verlenen.

 

Geef een reactie