Seniorenkrant De Plusser 15 Big Rivers 2019 Zoomer Wantijrun
Thuis in Zwijndrecht 18 Thuis in Papendrecht 17 Dordt Centrum 27
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 20 Thuis in Crabbehof / Wielwijk 15 Thuis in Krispijn 17
Thuis in Sterrenburg 23 Seniorenkrant De Plusser 14 Thuis in reeland / Staart 16
Thuis in Zwijndrecht 17 Thuis in Papendrecht 16 Seniorenkrant De Plusser 13
Thuis in Sterrenburg 22 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 19 Dordt Centrum 26
Thuis in Krispijn 16 Thuis in Crabbehof / Wielwijk 14 Thuis in Reeland & Staart 15
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 18 Seniorenkrant De Plusser 12 Thuis in Sterrenburg 21
Thuis in Papendrecht 15 Thuis in Zwijndrecht 16 Thuis in Krispijn 15
Thuis in Crabbehof / Wielwijk 13 Seniorenkrant De Plusser 11 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 17
Thuis in Sterrenburg 20 Thuis in Papendrecht 14 Thuis in Zwijndrecht 15
Thuis in Sterrenburg 19 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 16 Seniorenkrant de Plusser 10
Big Rivers 2018 Seniorenkrant De Plusser 09 Zoomer Wantijrunkrant 2018
Dordt Centrum 24 Thuis in Zwijndrecht 14 Thuis in Papendrecht 13
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 15 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 14 Thuis in Sterrenburg 18
Thuis in Krispijn 14 Thuis in Crabbehof/Wielwijk 12 Seniorenkrant De Plusser 08
Dordt Centrum 23 Thuis in Reeland & Staart 14 Thuis in Papendrecht 12
Thuis in Zwijndrecht 13 Thuis in Sterrenburg 17 Seniorenkrant De Plusser 07
Thuis in Crabbehof/Wielwijk 11 Thuis in Krispijn 13 Seniorenkrant De Plusser 06
Thuis in Krispijn 12 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 13 Thuis in Sterrenburg 16
Thuis in Reeland / Staart 13 Thuis in Crabbehof / Wielwijk 10 Thuis in Papendrecht 11
Thuis in Zwijndrecht 12 Dordt Centrum 22 Seniorenkrant De Plusser 05
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 12 Thuis in Sterrenburg 15 Thuis in Reeland / Staart 12
Thuis in Crabbehof / Wielwijk 9 Thuis in Papendrecht 10 Thuis in Zwijndrecht 11
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 11 Thuis in Sterrenburg 14 Dordt Centrum 21
Seniorenkrant De Plusser 04 Seniorenkrant De Plusser 03 Big Rivers 2017
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 10 Thuis in Krispijn 11 Thuis in Crabbehof / Wielwijk 8
Thuis in Papendrecht 9 Thuis in Zwijndrecht 10 Dordt Centrum 20
Thuis in Sterrenburg 13 Seniorenkrant De Plusser 2 Thuis in Stadspolders – Dubbeldam 9
Thuis in Reeland – Staart 11 Thuis in Sterrenburg 12 Dordt Centrum 19
Thuis in Krispijn 10 Thuis in Crabbehof / Wielwijk 7 Thuis in Papendrecht 8
Thuis in Zwijndrecht 9 Seniorenkrant de Plusser Thuis in Reeland / Staart 10
Thuis in Sterrenburg 11 Dordt Centrum 18 Thuis in Zwijndrecht 8
Thuis in Papendrecht 7 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 8 Thuis in Krispijn 9
Thuis in Krispijn 8 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 7 Thuis in Papendrecht 6
Thuis in Zwijndrecht 7 Dordt Centrum 17 Thuis in Sterrenburg 10
Thuis in Crabbehof / Wielwijk 6 Thuis in Reeland / Staart 09 Big Rivers 2016
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 6 Thuis in Zwijndrecht 6 Thuis in Papendrecht 5
Thuis in Sterrenburg 9 Dordt Centrum 16 Thuis in Zwijndrecht Nummer 5
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam Nummer 5 Thuis in Reeland / Staart Nummer 7 Thuis in Papendrecht Nummer 4
Thuis in Krispijn Nummer 7 Thuis in Crabbehof / Wielwijk Nummer 4 Dordt Centrum Nummer 15
Thuis in Sterrenburg Nummer 8
thuisinreeland-staart_nr6

Thuis in Reeland Staart nummer 6

thuisinzwijndrecht_nr4

Thuis in Zwijndrecht nummer 4

thuisinpapendrecht_nr3

Thuis in Papendrecht nummer 3

thuisinstadspolders-dubbeldam_nr4

Thuis in Stadspolders Dubbeldam nummer 4

dordtcentrum_nr14

Dordt Centrum nummer 14

thuisinsterrenbug_nr7

Thuis in Sterrenburg nummer 7

thuisinkrispijn_nr4

Thuis in Krispijn nummer 4

dordtcentrum_nr13

Dordt Centrum nummer 13

CrabbehofenWielwijk nummer 3

Thuis in Crabbehof-Wielwijk nummer 3

thuisinreeland-staart_nr5

Thuis in Reeland Staart nummer 5

thuisinstadspolders-dubbeldam_nr3

Thuis in Stadspolders Dubbeldam nummer 3

thuisinzwijndrecht_nr3

Thuis in Zwijndrecht nummer 3

thuisinpapendrecht_nr2

Thuis in Papendrecht nummer 2

thuisinkrispijn_nr4

Thuis in Krispijn nummer 4

voetbalkrant_nr1

Voetbalkrant nummer 1

thuisinsterrenbug_nr6

Thuis in Sterrenburg nummer 6

thuisinzwijndrecht_nr2

Thuis in Zwijndrecht nummer 2

thuisinreeland-staart_nr4

Thuis in Reeland Staart nummer 4

thuisinstadspolders-dubbeldam_nr2

Thuis in Stadspolders-Dubbeldam nummer 2

thuisinsterrenbug_nr5

Thuis in Sterrenburg nummer 5

dordtcentrum_nr12

Dordt Centrum nummer 12

thuisinpapendrecht_nr1

Thuis in Papendrecht nummer 1

dordtkrispijn_nr3

Thuis in Krispijn nummer 3

CrabbehofenWielwijk nummer 2

Thuis in Crabbehof-Wielwijk nummer 2

thuisinzwijndrecht_nr1

Thuis in Zwijndrecht nummer 1

thuisinreeland-staart_nr1

Thuis in Reeland Staart nummer 1

thuisinstadspolders-dubbeldam_nr1

Thuis in Stadspolders-Dubbeldam nummer 1

dordtcentrum_nr11

Dordt Centrum nummer 11

thuisinsterrenbug_nr4

Thuis in Sterrenburg nummer 4

dordtkrispijn_nr2

Thuis in Krispijn nummer 2

CrabbehofenWielwijk nummer 1

Thuis in Crabbehof-Wielwijk nummer 1

dordtcentrum_nr10

Dordt Centrum nummer 10

thuisinsterrenbug_nr3

Thuis in Sterrenburg nummer 3

dordtcentrum_nr9

Dordt Centrum nummer 9

dordtkrispijn_nr1

Thuis in Krispijn nummer 1