Actueel

reageer als eerstwo 28 nov 2018

Dertien gegadigden voor burgemeesterspost Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – Voor het burgemeesterschap van Zwijndrecht hebben dertien kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting begin juni 2019 in functie treden.

De sollicitanten zijn dertien mannen, variërend in de leeftijd van 40 tot 61 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen onder meer uit het bedrijfsleven. De commissaris voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten. De vertrouwenscommissie doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting medio april 2019 twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In principe volgt de minister de aanbeveling van de gemeente.

Waarnemend burgemeester

Vorige week dat de huidige burgemeester Dominic Schrijer per 1 februari 2019 benoemd is als voorzitter van de BLN-Schuttevaer. Om die reden zal de commissaris in overleg met de fractievoorzitters met ingang van 1 februari een waarnemend burgemeester benoemen die zal aanblijven tot het moment waarop de vacature van de kroonbenoemde burgemeester is ingevuld.

 

Geef een reactie