Dordt Centraal B.V. met KvK-nummer 24308458 ( “Dordt Centraal B.V.” ), heet u hartelijk welkom op https://dordtcentraal.nl. Met uw websitebezoek stemt u in met deze disclaimer. Wij kunnen de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment aanpassen. U ontvangt daar geen bericht van.

De inhoud van onze website is zorgvuldig samengesteld, maar uw bezoek is op eigen risico. Wij zetten ons optimaal in om de inhoud zo correct mogelijk te houden. Toch kan informatie onvolledig en achterhaald zijn of eventuele fouten bevatten. Dat geldt ook voor het aanbod van onze diensten.

Voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van informatie op de website zijn wij niet aansprakelijk. Verrichte handelingen op basis van onze website en de daarop verstrekte informatie komen voor eigen rekening en risico. Er komt geen overeenkomst tot stand op grond van eventuele fouten of achterhaalde informatie tussen u en Dordt Centraal B.V.. Reacties die websitebezoekers op onze website plaatsen worden niet door ons gemonitord. Wel kunnen wij die aanpassen of verwijderen.

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Stuur een mail naar redactie@dordtcentraal.nl. U heeft toestemming om onze website te gebruiken, maar maakt geen aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten van Dordt Centraal B.V. , onze gebruikers of licentiehouders. Alle rechten die betrekking hebben op de inhoud van onze website behouden wij ons voor. Toestemming voor het gebruik van onze website-inhoud op publiekelijk toegankelijke plaatsen vraagt u aan via redactie@dordtcentraal.nl.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via dordtcentraal.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Dordt Centraal B.V. besteed de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Dordt Centraal B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.