Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 19 Dordt Centrum 26 Thuis in Krispijn 16
Thuis in Crabbehof / Wielwijk 14 Thuis in Reeland & Staart 15 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 18
Seniorenkrant De Plusser 12 Thuis in Sterrenburg 21 Thuis in Papendrecht 15
Thuis in Zwijndrecht 16 Thuis in Krispijn 15 Thuis in Crabbehof / Wielwijk 13
Seniorenkrant De Plusser 11 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 17 Thuis in Sterrenburg 20
Thuis in Papendrecht 14 Thuis in Zwijndrecht 15 Thuis in Sterrenburg 19
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 16 Seniorenkrant de Plusser 10 Big Rivers 2018
Seniorenkrant De Plusser 09 Zoomer Wantijrunkrant 2018 Dordt Centrum 24
Thuis in Zwijndrecht 14 Thuis in Papendrecht 13 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 15
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 14 Thuis in Sterrenburg 18 Thuis in Krispijn 14
Thuis in Crabbehof/Wielwijk 12 Seniorenkrant De Plusser 08 Dordt Centrum 23
Thuis in Reeland & Staart 14 Thuis in Papendrecht 12 Thuis in Zwijndrecht 13
Thuis in Sterrenburg 17 Seniorenkrant De Plusser 07 Thuis in Crabbehof/Wielwijk 11
Thuis in Krispijn 13 Seniorenkrant De Plusser 06 Thuis in Krispijn 12
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 13 Thuis in Sterrenburg 16 Thuis in Reeland / Staart 13
Thuis in Crabbehof / Wielwijk 10 Thuis in Papendrecht 11 Thuis in Zwijndrecht 12
Dordt Centrum 22 Seniorenkrant De Plusser 05 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 12
Thuis in Sterrenburg 15 Thuis in Reeland / Staart 12 Thuis in Crabbehof / Wielwijk 9
Thuis in Papendrecht 10 Thuis in Zwijndrecht 11 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 11
Thuis in Sterrenburg 14 Dordt Centrum 21 Seniorenkrant De Plusser 04
Seniorenkrant De Plusser 03 Big Rivers 2017 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 10
Thuis in Krispijn 11 Thuis in Crabbehof / Wielwijk 8 Thuis in Papendrecht 9
Thuis in Zwijndrecht 10 Dordt Centrum 20 Thuis in Sterrenburg 13
Seniorenkrant De Plusser 2 Thuis in Stadspolders – Dubbeldam 9 Thuis in Reeland – Staart 11
Thuis in Sterrenburg 12 Dordt Centrum 19 Thuis in Krispijn 10
Thuis in Crabbehof / Wielwijk 7 Thuis in Papendrecht 8 Thuis in Zwijndrecht 9
Seniorenkrant de Plusser Thuis in Reeland / Staart 10 Thuis in Sterrenburg 11
Dordt Centrum 18 Thuis in Zwijndrecht 8 Thuis in Papendrecht 7
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 8 Thuis in Krispijn 9 Thuis in Krispijn 8
Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 7 Thuis in Papendrecht 6 Thuis in Zwijndrecht 7
Dordt Centrum 17 Thuis in Sterrenburg 10 Thuis in Crabbehof / Wielwijk 6
Thuis in Reeland / Staart 09 Big Rivers 2016 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam 6
Thuis in Zwijndrecht 6 Thuis in Papendrecht 5 Thuis in Sterrenburg 9
Dordt Centrum 16 Thuis in Zwijndrecht Nummer 5 Thuis in Stadspolders / Dubbeldam Nummer 5
Thuis in Reeland / Staart Nummer 7 Thuis in Papendrecht Nummer 4 Thuis in Krispijn Nummer 7
Thuis in Crabbehof / Wielwijk Nummer 4 Dordt Centrum Nummer 15 Thuis in Sterrenburg Nummer 8
thuisinreeland-staart_nr6

Thuis in Reeland Staart nummer 6

thuisinzwijndrecht_nr4

Thuis in Zwijndrecht nummer 4

thuisinpapendrecht_nr3

Thuis in Papendrecht nummer 3

thuisinstadspolders-dubbeldam_nr4

Thuis in Stadspolders Dubbeldam nummer 4

dordtcentrum_nr14

Dordt Centrum nummer 14

thuisinsterrenbug_nr7

Thuis in Sterrenburg nummer 7

thuisinkrispijn_nr4

Thuis in Krispijn nummer 4

dordtcentrum_nr13

Dordt Centrum nummer 13

CrabbehofenWielwijk nummer 3

Thuis in Crabbehof-Wielwijk nummer 3

thuisinreeland-staart_nr5

Thuis in Reeland Staart nummer 5

thuisinstadspolders-dubbeldam_nr3

Thuis in Stadspolders Dubbeldam nummer 3

thuisinzwijndrecht_nr3

Thuis in Zwijndrecht nummer 3

thuisinpapendrecht_nr2

Thuis in Papendrecht nummer 2

thuisinkrispijn_nr4

Thuis in Krispijn nummer 4

voetbalkrant_nr1

Voetbalkrant nummer 1

thuisinsterrenbug_nr6

Thuis in Sterrenburg nummer 6

thuisinzwijndrecht_nr2

Thuis in Zwijndrecht nummer 2

thuisinreeland-staart_nr4

Thuis in Reeland Staart nummer 4

thuisinstadspolders-dubbeldam_nr2

Thuis in Stadspolders-Dubbeldam nummer 2

thuisinsterrenbug_nr5

Thuis in Sterrenburg nummer 5

dordtcentrum_nr12

Dordt Centrum nummer 12

thuisinpapendrecht_nr1

Thuis in Papendrecht nummer 1

dordtkrispijn_nr3

Thuis in Krispijn nummer 3

CrabbehofenWielwijk nummer 2

Thuis in Crabbehof-Wielwijk nummer 2

thuisinzwijndrecht_nr1

Thuis in Zwijndrecht nummer 1

thuisinreeland-staart_nr1

Thuis in Reeland Staart nummer 1

thuisinstadspolders-dubbeldam_nr1

Thuis in Stadspolders-Dubbeldam nummer 1

dordtcentrum_nr11

Dordt Centrum nummer 11

thuisinsterrenbug_nr4

Thuis in Sterrenburg nummer 4

dordtkrispijn_nr2

Thuis in Krispijn nummer 2

CrabbehofenWielwijk nummer 1

Thuis in Crabbehof-Wielwijk nummer 1

dordtcentrum_nr10

Dordt Centrum nummer 10

thuisinsterrenbug_nr3

Thuis in Sterrenburg nummer 3

dordtcentrum_nr9

Dordt Centrum nummer 9

dordtkrispijn_nr1

Thuis in Krispijn nummer 1