Actueel

reageer als eerstvr 28 sep 2018

Dordtse zorgkosten ggz hoger dan elders

DORDRECHT – In Dordrecht wordt per inwoner meer geld besteed aan de geestelijke gezondheidszorg dan in de rest van Nederland. Een Dordtenaar maakt jaarlijks gemiddeld 2.208 euro aan kosten die ten laste komen van de zorgverzekering. Dat is 55 euro boven het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit een rondgang van www.zorgwijzer.nl, die cijfers van onderzoeksinstituut Vektis raadpleegde.

Het merendeel van de ziektekosten wordt besteed aan ziekenhuiszorg. Dordtse inwoners besteden gemiddeld jaarlijks 1.191 euro aan zorgkosten. Dat is juist iets onder het landelijk gemiddelde van 1.230 euro. Wat daarom temeer opvalt, is dat de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Dordrecht een stuk hoger zijn dan in de rest van Nederland. Via de tweedelijns ggz wordt jaarlijks gemiddeld 286 euro per Dordtenaar gedeclareerd. In de rest van het land zijn die  kosten gemiddeld 207 euro per Nederlander. Tweedelijns ggz richt zich op de behandeling van zware of gespecialiseerde psychische problematiek.

Miljoenennota

Uit de miljoenennota, die pasgeleden werd overhandigd, blijkt dat de zorgkosten in Nederland fors stijgen. De zorgpremie moet volgend jaar daarom met zo’n 10 euro per verzekerde omhoog. Mensen met een laag inkomen of een uitkering worden hiervoor gecompenseerd middels een hogere zorgtoeslag. Daarnaast biedt de Sociale Dienst Drechtsteden inwoners uit Dordrecht met een laag inkomen de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. De gemeente betaalt dan 15 euro per maand mee.

 

Geef een reactie