DORDRECHT – Omdat een sterk groeiende groep Dordtenaren de touwtjes niet meer aan elkaar kan knopen doordat de kosten voor levensonderhoud de pan uitrijzen, wil het college nog eens 3 miljoen extra uittrekken voor armoedebestrijding. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen. Verantwoordelijk wethouder Heijkoop denkt dat niet alleen minima, maar ook ‘werkende armen’ de voorgestelde maatregelen in de portemonnee gaan merken. “Maar in de huidige situatie zijn de inkomsten en uitgaven van inwoners door de gemeente niet in evenwicht te brengen. Er ligt een grote uitdaging voor het kabinet”, zegt hij. Dat ontvouwt deze dinsdag op Prinsjesdag zijn plannen om de armoedeval onder veel Nederlanders te verzachten.

Heijkoop is kritisch over de afwachtende houding in Den Haag. “Wij zien dat inwoners financieel in de knel komen en dat de landelijke politiek onvoldoende doorpakt om te voorkomen dat mensen in armoede belanden. De basis moet echt beter op orde worden gebracht door de rijksoverheid, bijvoorbeeld door het aanpakken van het toeslagenstelsel, de incasso-industrie en een beter inkomen”, stelt de CDA-wethouder. “Daarom maken wij nu extra geld vrij om onze inwoners te ondersteunen, bestaande problemen van inwoners te dempen en op te lossen, en vooral om nieuwe problemen te voorkomen. Wij willen dat iedereen, ook in deze moeilijke tijden, mee kan doen.”

Lees woensdag in Dordt Centraal meer over de aanvullende maatregelen die het Dordtse college van B&W wil nemen.

 

Foto: Heijkoop uitte vorige week bij Nieuwsuur de nodige kritiek op de afwachtende houding van het kabinet bij de armoedeaanpak.