Actueel

1 reactiedo 10 mei 2018

Op het podium van…….gedachteniskapel Titus Brandsma

DORDRECHT – Al twaalf en een half jaar is er een Gedachteniskapel voor Titus Brandsma in Dordrecht. Hoewel de karmeliet Brandsma tijdens zijn leven nooit in Dordrecht is geweest, herdenken de locatieraad van de Verrezen Christuskerk aan de Nolensweg en de leden van de Karmelkring Elia de inmiddels heilig verklaarde priester en journalist die zoveel goed werk verrichtte. Voorzitter van de Karmelkring Aad van Vliet vertelt over de bijzondere tentoonstelling die afgelopen woensdag officieel is geopend.

Waarom herdenken we Titus Brandsma?

“Naast priester, kloosterling, journalist en rector-magnificus was de uit Bolsward afkomstige pater Titus Brandsma een voorvechter van de oecumene en het vrije woord. Hij richtte in Oss een krant op. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich tegen de publicatie van nazipropaganda, vooral door de rooms-katholieke kerk. Hij wierp zich op voor het recht van persvrijheid. Zo werd hij een verzetsheld in de strijd tegen het nazisme. Vanwege zijn verzet werd hij opgepakt en stierf al in juli 1942 in het concentratiekamp Dachau. Tot aan zijn dood bleef de karmeliet om mensen bewogen.”

Waarom is de gedachteniskapel zo lang na zijn dood opgericht?

“In 1985 is Titus Brandsma zalig verklaard. Die gebeurtenis leidde in de Dordtse parochie tot het idee om hem te eren met een devotiehoek. Hieruit ontwikkelde zich in de daarop volgende jaren het plan om een gedachteniskapel te realiseren met een multifunctionele bestemming, inpandig in de Verrezen Christuskerk. Pas in 2004, toen voldoende financiële middelen beschikbaar waren (de kapel is volledig uit giften gefinancierd) kon met de bouw worden begonnen. Op 9 november 2005 is de kapel geopend door de toenmalige bisschop van Rotterdam, mgr. Ad van Luyn s.d.b. Er zijn zo’n vijf gedachteniskapellen in Nederland. Ook in zijn geboorteplaats Bolsward is een heel interessant museum met Titus kamer en bed ingericht. Toch is de Dordtse Gedachteniskapel volgens velen de mooiste.”

Wat is er te zien in de kapel?

“Het hele jaar door hebben we in de kapel  werken hangen die Ger van Ieperen maakte aan de hand van krantenartikelen en publicaties van en over Titus Brandsma. Vanwege het 12,5 jarige bestaan van de kapel hebben we tot begin juli een tentoonstelling met panelen kunnen lenen die normaliter in de kapel in Deventer hangen. Hierop zijn foto’s uit de jeugd en het later leven van Brandsma te zien als ook brieven en andere teksten. Meest bijzondere is misschien wel de brief die Brandsma een week voor zijn dood vanuit Dachau aan zijn zus schreef.”

Zijn er nog andere activiteiten rondom de herdenking?

“Ter gelegenheid van het 12,5 jarige bestaan heeft Dordtenaar Paul Seesink een boekje gemaakt over de Dordtse Gedachteniskapel. Tijdens de vaste Elia viering op de derde woensdag van de maand, 16 mei om 19.30 uur, gedenken we Titus Brandsma. Iedereen is van harte bij deze viering uitgenodigd. Dat geldt ook voor de eucharistie iedere vrijdagmorgen om 9.30 in de kapel. Net als tijdens de openingstijden van de kapel voor bezinning en reflectie en een bezoek aan de tentoonstelling.

De kapel is door de jaren heen een centrum van ontmoeting geworden waar ieder zich welkom mag weten. Naast reguliere openstelling worden er regelmatig lezingen, vieringen en exposities gehouden. De openingsuren van de kapel zijn elke donderdag- en vrijdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur. De tentoonstelling is te bezichtigen tot 1 juli.”

 

Eén reactie op “Op het podium van…….gedachteniskapel Titus Brandsma”

  1. […] Meer info: In mei 2018 bestond de Gedachteniskapel Titus Brandsma 12,5 jaar. […]

Geef een reactie