Actueel

reageer als eerstvr 15 mrt 2019

Politiek Gezien: ‘geouwehoer’ rond sportpark

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week belicht hij het ‘doormodderen’ rond Sportpark Schenkeldijk en een wethouder die zich aan de wet moet houden. 

Voor de buitenstaander zijn de politiek-bestuurlijke processen en procedures vaak slepend, slopend, onnavolgbaar en ozo stroperig. Het wikken en wegen van bestuurders leidt soms tot onbegrijpelijke spagaten. In zo’n spagaathouding is wethouder Marco Stam beland. Dan heb ik het over de kwestie, ja, een heuse kwestie, Sportpark Schenkeldijk. Trots presenteerde hij onlangs zijn visie van een sportcampus daar aan de Schenkeldijk. Een bruisend sportgebeuren met voor elk wat wils: tafeltennis, voetbal en korfbal op de velden en in de sporthal. Iedereen gelukkig. Er zou al met de verenigingen gesproken zijn en men zou het wel zien zitten. Gesproken? Arie van ‘t Veld van vv Dubbeldam weet van niets. “In mijn mailbox heb ik niets aangetroffen”, beweerde hij tijdens de commissievergadering Sociale Leefomgeving van de gemeenteraad die dinsdagavond dit onderwerp behandelde.

Gefrustreerd

Ook Erik Hoffman van korfbalclub Movado en Cor Slotboom van tafeltennisvereniging TTVD beaamden dit. Vier jaar terug maakte de gemeente al 5,5 miljoen euro vrij voor de verhuizing van deze drie verenigingen en vv OMC naar dit heringerichte sportcomplex. Van meet af aan was het knudde met de voortgang. De gang van zaken rond OMC alleen al was een tranendal van gefrustreerde sportbestuurders. Het vindt zijn voortgang in het verhaal van de sportcampus. De kostenraming van 5,5 miljoen is dankzij de stijgende kostenontwikkelingen van de bouwmarkt al over de kop gegaan. Het gaat dus allemaal duurder worden. De eigen bijdrage van de verenigingen is hoger geworden. OMC heeft ondertussen elders onderdak gevonden. Dubbeldam zou nu een eigen complex krijgen, weliswaar met minder vierkante meters en een hogere eigen bijdrage. En die extra hoge bijdrage van vijf naar zes ton, die hebben zij niet beschikbaar.

Doormodderen

PvdA-er Cor van Verk is het ‘geouwehoer’ van de gemeente wel een beetje zat. Het uitgangspunt van 2015 was goed en hij vindt het niet meer dan logisch dat door de economische ontwikkelingen nu vier jaar later het allemaal duurder is geworden. En dat moet je niet gaan afwentelen op de verenigingen. Maakt de wethouder er dan een potje van? Dat is nog maar de vraag. Het verhaal kent een langere geschiedenis met meerdere eigenaren. Welbeschouwd mag je gerust stellen dat hij de erfenis van zijn voorgangster en Beter Voor Dordt-partijgenoot Rinette Reynvaan in de schoot kreeg geworpen. Reynvaan heeft vier jaar lang met dit dossier doorgemodderd. Een periode die zich kenmerkte door een slechte communicatie en sfeer en misverstanden. In het hele proces kregen verenigingen een worst voorgehouden. Maar, zo bleek, was het niet dezelfde worst die zij uiteindelijk op hun bordje kregen. Hoewel het een erfenis is, is wethouder Stam degene die geacht wordt nu eindelijk dit dossier tot een goed eind te brengen. Dat het geld gaat geld kosten, is de tol van de erfenis. De gemeenteraad spreekt zich hier aan het einde van deze maand over uit.

BVD-wethouder Marco Stam. (Archieffoto: Thymen Stolk)

Wet-houder

Waar de gemeenteraad zich ook over moet uit gaan spreken is de nieuwe Jeugdverordening. Dinsdag werd duidelijk dat commissie het niet eens is met de stelling van wethouder Rik van der Linden dat de inkomenstoets bij een hulpvraag leidend is. Niet de hulpvraag staat centraal, maar de inkomsten. Landelijk is de regio Zuid-Holland Zuid de enige regio die dit doet. Sterker nog, er wordt al gewerkt met de nieuwe verordening die nog niet is vastgesteld door de gemeenteraad. What’s in the name; een Wet-houder past toch bij de bestuurlijke uitvoering de Wet toe?

Deze week in Studio De Witt

De hoofdgasten van Ben Corino in Studio De Witt zijn zaterdag 16 maart de heer en mevrouw Gruiters, die als voormalig verloskundigen heel wat Dordtenaren ter wereld hielpen te komen. Vijfenveertig jaar bestierden zij in Dordrecht een verloskundigenpraktijk. Zo’n 10.000 bevallingen deden zij in deze stad. De kans is groot dat kinderen die werden geboren tussen de eind jaren zestig en in het eerste decennium van deze eeuw door een van deze echtelieden geholpen werden bij het ter wereld komen. Met dit bijzondere echtpaar gaat Ben Corino in deze uitzending in gesprek. Over hun keuze voor de verloskunde, hun praktijkervaringen en hoe het was om als duo dit werk te doen naast hun gezin. Ze zijn nu al weer enige jaren gestopt. Wat niet wil zeggen dat er op de lauweren wordt gerust. Vorige maand kreeg mevrouw Gruiters de erkenning voor haar maatschappelijke inzet. Namens het gemeentebestuur overhandigde wethouder Peter Heijkoop haar de Johan de Witt-speld.

In het tweede uur is er de aandacht voor de actualiteit uit Dordrecht en Drechtsteden. Dichter van Dienst is Edjo Frank.

Het derde uur staat in het teken van de politieke actualiteit aan de Politieke Stamtafel.

 

Geef een reactie