Actueel

reageer als eerstvr 12 okt 2018

Politiek Gezien: bijzondere scholen

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week volgde hij de discussie in de Dordtse commissievergadering over de aanvraag van een tweede islamitische basisschool in Dordrecht. “De christelijke scholen zijn al eeuwen een geïntegreerd onderdeel van het onderwijs en de Nederlandse samenleving”, stelde dinsdagavond het Dordtse VVD-gemeenteraadslid John van der Net. Wat speelde er? Een aanvraag van een school voor bijzonder onderwijs in Dordrecht.

In Nederland maken we onderscheid tussen openbare en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les op basis van godsdienst, levensovertuiging of een speciale visie op het onderwijs. De lessen op een openbare school zijn niet op basis van een godsdienst of een levensovertuiging. Helder. Klip en klaar. Wat er niet staat, is dat het een vereiste is dat er sprake is van een voorgeschiedenis van eeuwen. Zo kennen we in Dordrecht scholen met een diversiteit aan signaturen. Antroposofisch onderwijs op de Vrije School, Montessori-onderwijs, scholen met de Bijbel, katholiek onderwijs en ook een islamistische basisschool.

De IKRA-school heeft de Koran als basis, zoals de school met de Bijbel de Bijbel als uitgangspunt heeft. Landelijk stelde de VVD op papier dat zij artikel 23 een groot goed vindt. Men is voorstander van divers, degelijk en toegankelijk onderwijs. Ouders moeten kunnen kiezen welke school er het beste bij hun kind past. Maar, zo stellen zij ook, dat bijzonder onderwijs niet per se ook religieus onderwijs hoeft te betekenen. “Christelijke scholen zijn al eeuwen een geïntegreerd onderdeel in het Nederlandse onderwijs.” Deze opmerking bleef bij mij hangen. Dinsdagavond werd in onderwijscommissievergadering het negatief advies van het Dordtse college besproken voor een tweede islamitische school in Dordrecht. “Hiervoor zijn in Dordrecht te weinig leerlingen”, volgens CDA-wethouder Heijkoop. Wel benadrukte hij dat uitbreiding van de IKRA-school met vier leslokalen tot de mogelijkheid behoorde. Een handreiking dus.

Met die handreiking kon initiatiefnemer Cehan Gerdan van SIPOR niets. Vijf jaar was hij al met deze aanvraag bezig. Te weinig leerlingen is de reden voor de afwijzing. Raadslid Burakcin van GroenLinks merkte op dat er nu veel gefrustreerde ouders zijn die hun kind op een islamitische basisschool willen plaatsen, maar bij gebrek aan deze scholen dat niet kunnen. En de vier lokalen extra zouden niet afdoende zijn. “Christelijke scholen zijn al eeuwen een geïntegreerd onderdeel van het Nederlandse onderwijs.” Bedoelde VVD-er van der Net dat deze onderwijssignatuur ons vertrouwd is? Of vindt hij dat het islamitische deel van onze Dordtse bevolking eerst maar eens de komende eeuwen moet gaan bewijzen dat hun scholen een geïntegreerd onderdeel van het Nederlands onderwijs en de samenleving zijn? De rechts-liberale VVD-er zal toch niet bedoelen dat de islamitische Nederlanders nog geen onderdeel van onze samenleving zijn?

Deze week in Studio de Witt

Zaterdag 13 oktober ontvangt Ben Corino Ilse van Donkelaar als hoofdgast in Studio De Witt. Zij werkt sinds begin jaren ’90 in het sociale domein. Ze heeft veel ervaring in het positioneren en ontwikkelen van maatschappelijke (burger)initiatieven. Ze verbindt mensen en organisaties op een enthousiaste wijze aan haar initiatieven. Ze zet haar strategische, inhoudelijke en tactische kwaliteiten in voor het realiseren van het gemeenschappelijke maatschappelijke doel. Ilse heeft ook ervaring met het organiseren van grote evenementen rond de thema’s (voor)lezen, informeel onderwijs, mantelzorgondersteuning, werken met vrijwilligers, burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Ze is een enthousiast verteller en zet mensen aan het denken door soms net iets anders te zeggen dan de goegemeente vindt of zegt. Met Ilse praat Ben Corino over haar inzet voor onder andere over de voorleesprojecten in Dordrecht en haar betrokkenheid bij burgerinitiatieven. En natuurlijk over haar muzikale playlist voor deze uitzending.

In het tweede uur is er aandacht voor de Dordtse en Drechtstedelijke actualiteiten van deze week. Dichter van dienst is de Heerjansdamse dichter Kees-Jan Visser.

Studio De Witt is van 10.00 tot 12.00 uur te beluisteren bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

 

 

Geef een reactie