Actueel

reageer als eerstvr 15 dec 2017

Politiek Gezien: crisissituaties door regeltjes Jeugdzorg

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week gaat het over de jongeren die na de decentralisatie van de Jeugdzorg buiten de boot (dreigen te) vallen. 

De ontwikkelingen in de Jeugdzorg baren zorgen. Niet alleen lokaal en regionaal, maar ook landelijk wordt duidelijk dat het sinds de overgang van het Rijk naar de lokale overheid (de gemeente) er in beleid, organisatie en uitvoering van de Jeugdzorg een beeld is ontstaan dat lijkt op een lappendeken. Uit de praktijk komen geluiden dat jongeren met grote psychische problemen niet die zorg krijgen die gewenst of noodzakelijk is, omdat de geldpot van de gemeente op is.

In de Dordtse gemeenteraadscommissie Sociaal uitten de commissieleden hun ongenoegen over de gang van zaken bij Jeugdzorg. Op uitvoeringsniveau neemt men het niet zo nauw met de wettelijk regelgeving. Zo krijgt men niet altijd na een afwijzing van een aanvraag een schriftelijk afwijzingsbesluit. Wanneer men tegen een afwijzing in beroep of bezwaar wil gaan, is zo’n schriftelijk besluit noodzakelijk. Zo niet, dan rest de gang naar de rechter en een procedure die ongeveer tweeënhalf jaar in beslag neemt. In die tussentijd is er geen zorginzet ter beschikking. In sommige gevallen leidt dit tot crisissituaties in de thuissituatie. Het ontbreken van de gewenste transparantie bij de Jeugdzorg en de ogenschijnlijke willekeur die wordt ervaren vinden zij zorgelijk, geven de raadsleden aan.

Op het niveau van de bestuurders bestaat er een ander beleven. De portefeuillehouders van Dordrecht en Zwijndrecht benadrukken dat er toch veel goed gaat en dat er veel werk wordt verzet door de organisatie en hulpverleners. Maar zij stellen wel dat het ontoelaatbaar is wanneer men bij Jeugdzorg de hand licht met wettelijke regelgeving. De Dordtse wethouder Rik van der Linden dreigt met maatregelen naar de Jeugdzorg wanneer zij volharden in deze werkwijze. Maar ook de fractievoorzitter van de PvdA dreigt met een motie die moet leiden tot een betere aanpak van de Jeugdzorg door de wethouder. Echter de signalen uit de praktijk zijn weerbarstig en minder optimistisch dan het beeld dat de politieke bestuurders ervan hebben.

Uitvoerders, zorgverleners en cliënten schetsen een totaal ander beeld. Het zijn met name de complexe meervoudige problematiek-aanvragen waar het tot problemen leidt. Het betreft afgezet tegen het totaal een te overzien percentage, maar door de problematiek die er in deze gevallen speelt, vergt de aanpak ervan veel kennis  en deskundigheid. Maar ook om een goede afstemming en coördinatie van de zorginzet en ondersteuning. En het is ook deze coördinatie die gemist wordt in de praktijk, zo blijkt uit de signalen die commissieleden kregen. Bij de organisatorische relatie Jeugdzorg(teams) en de Serviceorganisatie plaatst men kanttekeningen. De Serviceorganisatie koopt de zorg in, maar is ook de aanstuurder van de zorgverleners. Dit wekt de schijn van belangenverstrengeling.

Meer actualiteiten komende zaterdag in Studio De Witt. Studio De Witt is zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur te beluisteren bij Drechtstad FM op 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal 951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

 

 

 

Geef een reactie