Actueel

reageer als eerstvr 5 okt 2018

Politiek Gezien: koploper in energietransitie

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week gaat het over de Diederik Samsom aangevoerde energietransitie in de Drechtsteden.

De tijd dat Diederik Samsom op het landelijke politieke platform in de Tweede Kamer acteerde ligt achter hem. Tegenwoordig zet hij zich weer in voor het milieu. Ooit was hij actief als Greenpeace-activist, daarna werd hij lijsttrekker van de PvdA en later verloor hij de strijd om het lijsttrekkerschap van de partij van Asscher. Dinsdagavond gaf hij acte de presence in de Drechtraadbijeenkomst in Papendrecht als boegbeeld van de energietransitie Drechtsteden.

De regio staat voor een enorme energieopgave. Want ook de regio moet zich inzetten  om de doelstellingen van het klimaatakkoord 2050 te bereiken. Er wordt nogal wat verwacht gezien de koploperstatus van de Drechtsteden. Er zal een proefwijk gekozen worden die op de schop gaat. Huizen worden aangepast, alternatieve energievoorzieningen gaan de plaats innemen van de traditionele vormen, zoals gas. De centrale gasketels in de woningen zullen verdwijnen. Nog meer dan nu zullen de daken voorzien worden van zonnepanelen. Maar, zo was de boodschap, de gemiddelde energiekosten voor de inwoner mogen niet gaan stijgen. Kortom, de regio staat voor een titanenklus, een uitdaging die zich ook zal laten voelen in de veranderingen die op komst zijn, zo vertelde Samsom zijn toehoorders.

De operatie gaat in de voorfinanciering geld kosten, veel geld. Want niet alleen betreft het de woningen, ook de bedrijven moeten hierin mee. Met de status van koploperregio zullen er ook middelen van het rijk naar dit project moeten vloeien. Want de proefwijk die gekozen gaat worden dient tegelijkertijd ook als proefproject waar men van moet leren. Op voorhand is Samsom zich er van bewust dat er in dit proces nog de nodige hobbels genomen moeten worden. Zo leent de Dordtse binnenstad met zo’n duizend monumenten zich niet voor graven en wroeten voor de aanleg van leidingen voor nieuwe energieaanvoer, zoals stadsverwarming. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Volledig gasvrij zal daarom niet mogelijk zijn.

Wanneer het om de financiering gaat, spreekt de portefeuillehouder van het Drechtstedenbestuur Jacqueline van Dongen klare taal. Zij zit niet te wachten op een financieel debacle voor de regio en de inwoners van de proefwijk. Zij verwacht op dit punt de volledige medewerking van Den Haag en de Tweede Kamer. De Drechtsteden durft het experiment van koploperregio aan, maar willen niet aan het einde van de rit met een financiële tegenvaller geconfronteerd worden. Een rekening die uiteindelijk door de inwoners van de regio moet worden betaald. Energieneutraal, maar als het even kan ook financieel neutraal.

Deze week in Studio de Witt

Zaterdag 7 oktober ontvangt Ben Corino als hoofdgast Henk ‘t Jong (Sliedrecht, 1948) in Studio De Witt. Hij is een in Dordrecht woonachtige tekenaar en historicus. Hij studeerde publiciteitsvormgeving en grafisch ontwerpen aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam en middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Leiden. De eerste gepubliceerde illustraties van zijn hand verschenen in 1969 in Hitweek en Aloha. Hij publiceerde vervolgens in de stripbladen Pep en Sjors en, toen die fuseerden, in Eppo. Van 1980 tot 1992 was hij werkzaam als heraldisch tekenaar en heeft hij diverse Nederlandse gemeente- en familiewapens ontworpen. Daarnaast was hij educatief ambtenaar bij het gemeentearchief van Dordrecht.

Interesse voor geschiedenis in het algemeen en de middeleeuwen in het bijzonder leidde in 1991 tot de oprichting van het middeleeuws genootschap Die Landen van Herwaerts Over. Deze vereniging ging samenwerken met het in oprichting zijnde archeologisch themapark Archeon. Dit leidde in 1993 tot indiensttreding bij het park als coördinator middeleeuwen, waarna hij in 1996 met de opgedane kennis en contacten het historisch adviesbureau ‘t Scrapeel oprichtte. Van september 2008 tot zijn pensionering in 2013 werkte hij in Den Haag als heraldicus-historicus. In 2010 blies hij zijn heraldisch atelier De Raaf weer nieuw leven in en nam hij zijn activiteiten als heraldisch tekenaar weer op. Zowel ‘t Scapreel als De Raaf bleven na zijn pensionering voortbestaan. Hij houdt met zijn blog Apud Thuredrecht, dat speciaal geschreven is om leken kennis te laten maken met de vroegste geschiedenis van Dordrecht en omgeving, de historische kennis van Dordrecht levendig. Ben Corino gaat met ’t Jong over zijn belangstelling voor de historie, zijn artistieke kant over zijn binnenkort te verschijnen nieuwe boek en over zijn playlist.

In het tweede uur is er de aandacht voor de Dordtse en Drechtstedelijke actualiteiten van deze week. Onder meer de Week tegen Eenzaamheid en een interview met Diederik Samsom over een energietransitie komen voorbij. Dichter van dienst is de jonge Dordtse dichteres Merel Meijers.

Studio De Witt is van 10.00 tot 12.00 uur te beluisteren bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

 

 

Geef een reactie