Actueel

reageer als eerstvr 23 nov 2018

Politiek Gezien: krommunicatie en overlast

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de regionale en lokale politiek. Deze week schoof hij aan bij de commissievergadering Sociale Leefomgeving in Dordrecht. Daar kwamen vijf insprekers aan het woord over de bezwaren van de buurt tegen de concentratie van opvangactiviteiten van het Leger des Heils aan het Kromhout.

Schreeuwen, het doen van de natuurlijke behoeftes tegen de muren van woningen of in portieken, afval op straat, rondhangen en agressie. Een opsomming van de insprekende buurtbewoners uit de driehoek Dubbeldamseweg, Vrieseplein, Kasperspad en het Kromhout tijdens de Dordtse gemeenteraadscommisssie Sociale Leefomgeving. Zij waren dinsdag naar het stadskantoor gekomen om er hun ongenoegen kenbaar te maken. Ongenoegen over de voorgenomen verhuizing van de dagopvang van het Legers des Heils naar het Kromhout.

(Foto: Ben Corino)

Spanning

Nu zit er sinds jaar en dag op het Kasperspad de psychiatrische voorziening van Yulius. Geïntegreerd in een woonwijk. Aanvankelijk als voorziening voor de zogenaamde ‘draaideuropnames’ en crisisopvang. Maar met de veranderingen in de ggz en binnen Yulius veranderde de populatie en ervoer de buurt er steeds meer overlast van. Een straat verder aan het Kromhout heeft het Leger des Heils haar nachtopvang. Vanaf een bepaald tijdstip gaat de voorziening open en sloot de dagopvang aan de Dubbeldamseweg. En binnen de geschetste driehoek vindt de verplaatsing plaats. Een driehoek waarop maatschappelijke spanning staat. Het is het circuit van de daklozen, mensen met chronische psychiatrische problemen en alcoholisten. Er wordt gezworven en dat brengt overlast met zich mee.

Groot probleem

De commissieleden hoorden het aan. Drie portefeuillehouders hoorden het aan. Er werd invoelend begrip getoond. Portefeuillehouder Peter Heijkoop onderstreepte nogmaals zijn begrip, maar wees er terecht fijntjes op dat het besluit om te verhuizen geen gemeentebesluit is geweest, maar van het Leger des Heils. Maar dat zij zich wel in dit besluit kunnen vinden. Regiodirecteur Leger des Heils, Joanne Blaak, noemt het een groot maatschappelijk probleem dat er mensen zijn die het om wat voor reden ook in deze maatschappij niet redden. Daarvoor bestaan deze voorzieningen van haar organisatie. Maar de buurt dan? Hoe is de communicatie met de buurtbewoners verlopen? Die had beter gekund, was de bekende mosterd-na-de-maaltijd-reactie. Maar hadden we een maand eerder de bewonersavond gehad, dan was er geen andere uitkomst geweest, hield zij de aanwezige bewoners voor.

Krommunicatie

En daar zit de pijn, zo geven de bewoners aan. De communicatie, of beter: de krommunicatie, zoals Van Kooten en De Bie het ooit benoemden. Krommunicatie is een soort van voor de vorm communiceren, waarbij het uiteindelijk toch allemaal niets uitmaakt. We zitten in de overlastdriehoek en zijn het beu en spuugzat. Een bewoonster aan het Vrieseplein vertrouwde mij toe dat zij gestopt is met het doen van meldingen over de overlastgevers op het pleintje. Het maakt toch niets uit. Het is net als met de stadsduiven: die vliegen op en keren terug. Een soort van neverending story. De commissieleden hoorden het lijdzaam aan en stelden de informerende vragen.

Spreiding

Strijdbaarheid én moedeloosheid kenmerkten de bewoners  En ja, natuurlijk vindt iedereen dat er opvangvoorzieningen moeten zijn. Maar het zijn de bewoners uit deze driehoek die de overlast maar op de koop toe moeten nemen. Een suggestie: wordt het geen tijd dat het beleidsroer wordt omgegooid door de beleidsmakers, bestuurders, gemeenteraad en instellingen? Spreiding in plaats van concentratie. Maar ja, dan komt het misschien wel bij u in de buurt!

Deze week in Studio De Witt

Ben Corino ontvangt zaterdag schrijver en tekenaar Jean-Marc van Tol (1967) in zijn radioprogramma Studio De Witt. Hij verwierf bekendheid als tekenaar en co-auteur van één van de populairste cartoons van Nederland: Fokke & Sukke. Hij studeerde af in de Historische Letterkunde en is als gastonderzoeker betrokken bij het project van Huygens ING dat zich tot doel heeft gesteld de volledige briefwisseling van raadspensionaris Johan de Witt voor een groot publiek te ontsluiten. In mei van dit jaar kwam zijn eerste deel van een trilogie over Johan de Witt uit: ‘Musch’. Het is zijn literair debuut. Met Jean-Marc praat Corino over zijn cartoons en over deze trilogie.  Maar ook over de Vrienden van De Witt die ‘s middags in het Dordrechts Museum een bijeenkomst hebben. Er is dan aandacht voor de Grand Tour van de Dordtse broers Johan en Cornelis De Witt na hun afstuderen. Jean-Marc is daar een van de sprekers.

In het tweede uur is er aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden. Dichter van Dienst is Josse Kok.

Studio De Witt is van 10.00 tot 12.00 uur te beluisteren bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal 951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

Geef een reactie