Actueel

reageer als eerstvr 9 feb 2018

Politiek Gezien: latertje voor de Drechtraad

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week zat hij bij de vergadering van de Drechtraad. Het werd een latertje.

Dinsdagavond kwam de Drechtraad voor de een na laatste keer bijeen in de huidige samenstelling. Met de verkiezingen in het vooruitzicht moesten er nog een paar dingen geregeld worden, zodat de nieuwe Drechtraad rimpelloos aan de slag kan gaan zonder dat zij met de open eindjes van deze Drechtraad geconfronteerd worden. Alhoewel die er natuurlijk altijd wel zullen zijn.

De middag begon gemoedelijk met een interessant themaonderwerp. De oud-burgemeester van Groningen en staatsecretaris Jacques Wallage was ingevlogen om over de opzet van de gemeenteraden en het functioneren van gemeenteraadsleden te spreken. Eén van de punten die hij zijn toehoorders meegaf, relativeerde het belang van de kleur van de partij. Hij stelde dat ‘de betekenis van het politieke belang bij de inhoudelijke vraagstukken van de gemeenteraden ernstig overschat worden’. ‘Het partijpolitiek belang is’, zo stelde Wallage ‘ondergeschikt aan de inhoud’. Dat de theorie zich niet altijd met de praktijk verhoudt, weet men in Dordrecht uit ervaring wel.

De begroting voor 2018 was zo’n nog openstaand agendapunt bij de Drechtraad. Portefeuillehouder Flach van het Drechtstedenbestuur, en in het dagelijks leven wethouder van Hendrik-Ido-Ambacht, was al diverse keren in het voortraject verzocht om de begroting aan te passen. Die aanpassingen maakten dat de definitieve begroting pas deze dinsdagavond op de agenda van de Drechtraad stond. Flach gaf nog een korte uiteenzetting in zijn mondelinge toelichting en vervolgens mochten de woordvoerders van fracties uit de Drechtraad erop reageren. Aanvankelijk werd door een groot deel van de fracties waardering en vertrouwen uitgesproken in de gepresenteerde begroting. Totdat de fractie van de lokale partijen viel over het woord ‘stuctureel’ bij een kostenpost die pro forma bij de ‘Groeiagenda’ was opgenomen. Het ging hierbij om de verdere uitwerking van de beleidsprogrammapunten van de Drechtraad waar een bedrag van een miljoen euro mee gemoeid is. Het woord ‘structureel’ leek een structureel bezwaar te gaan worden in de ontstane discussie over een begroting die een lange weg was gegaan. Het leidde zelfs tot diverse schorsingen die de vergadering over het middernachtelijk punt brachten. Soms nam de vergadering de vorm aan van een Dordtse gemeenteraadsdiscussie onder aanvoering van Osman Soy van Beter Voor Dordt. Het ingrijpen van de voorzitter van het de vergadering, Wouter Kolff, met de opmerking ‘dat de Drechtraad niet alleen uit Dordtse raadsleden bestond’ bracht enige zichtbare bezinning bij de deelnemers. Bij de stemming tegen één uur bleek driekwart van de vergadering het uiteindelijk toch eens te zijn. Er was nog wel een nabrander van SP-er Ronald Portier, die op Twitter sprak van ‘geld verbranden’. Wie zegt dat het saai is bij de Drechtraad? Wallage was ondertussen al weer richting Den Haag vertrokken.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag 10 februari ontvangt Ben Corino Hans Ruben, voorzitter van honk- en softbalvereniging The Hawks als hoofdgast bij Studio De Witt. In het tweede uur is er aandacht voor de actualiteiten van de deze week in Dordrecht en de Drechtsteden. Met onder andere André Flach over de begroting 2018 van de Drechtsteden. De Dichter van Dienst is de Dordtse Nachtburgemeester en tegenwoordig ook dichter Juno. Het derde uitzenduur van 12.00 tot 13.00 uur staat geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Iedere week zijn er gesprekken en debatten te beluisteren tussen vertegenwoordigers van de verschillende partijen. Dordtenaar Mario Popma meldde zich op de valreep als deelnemer aan voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Hij komt met een blancolijst, waarop verder geen kandidaten staan. Daarmee is het aantal partijen voor de verkiezingen op dertien gekomen. Ben Corino ontvangt Popma in deze uitzending. Ook is er een interview te horen met Jacques Wallage over gemeenteraden en gemeenteraadsleden en hoe deze zich zouden moeten verhouden tot de bestuurders van de stad. Marco van Schaardenburgh maakt zoals iedere week bekend wat op basis van poll-metingen op dit moment de voorlopige prognoses van de raadszetelverdeling zijn.

Studio De Witt van 10.00 tot 13.00 uur te beluisteren bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

Geef een reactie