Actueel

reageer als eerstvr 26 jan 2018

Politiek Gezien: luisteren en gehoord worden

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag voor Dordt Centraal vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week gaat het over echt luisteren versus luisteren voor de bühne. 

Deze week was er in de Dordtse commissies, of kamers zoals de overleggen ook wel genoemd worden, aandacht voor een aantal in het oog springende onderwerpen. Eén ervan was de Wielwijk Parkrand.

Wethouder Reynvaan verklaarde eerder dat het rondom het woonbouwproject Wielwijk Parkrand planmatig goed liep. De omgeving, het recreëren zou aantrekkelijk blijven. Er vonden diverse inspraakavonden met bewoners van de Reeweg-Zuid en het Dordtse Hout plaats, waarop zij hun ideeën over het project uitten. Maar, zo sprak bewoonster van de Reeweg-Zuid Nelleke van den Berg, de bewoners mochten spreken op de avonden, maar hielden daar niet het gevoel aan over dat de gemeentevertegenwoordigers, waaronder Reynvaan, werkelijk oor en oog hadden voor de hun argumenten. De bewoners van de Reeweg-Zuid stelden voor om te kiezen voor een alternatieve ontsluitingsweg van het gebied die minder overlast met zich meebrengt en minder gevaarlijk is. De bewoners van het Dordtse Hout hadden gepleit voor een andere groenzone zodat er geen vierhonderd bomen gekapt hoeven te worden. Bovendien beter voor het milieu en geluidsoverlast van het verkeer van de N3, zo stelden zij het in hun pleidooi.

De essentie van dit actuele onderwerp zijn de begrippen luisteren en gehoord worden. Bij landelijke of lokale verkiezingen klinkt de belofteretoriek in de campagnes. Vol passie en enthousiasme prediken de politieke partijen het woord ‘belofte’ om de kiezer te overtuigen op hen te stemmen. Maar tussen luisteren, beloven en dit vervolgens ook waar maken ligt een kloof. Als oppositiepartij in de gemeenteraad is het als vanouds vechten tegen het meerderheidsoverwicht van de coalities in het college. Piet Sleeking betichtte de PvdA van machtspolitiek in de jaren dat hij in de oppositie zat, maar sinds zijn partij de grootste partij in de gemeenteraad is, heeft hij laten zien hier niet veel van opgestoken te hebben. Iets ergens van vinden, dat is dikwijls niet voldoende om de handen van de meerderheid op elkaar te krijgen, zo is de afgelopen vier jaar ook wel gebleken. Gelijk hebben en gelijk krijgen is in de politiek geen vanzelfsprekendheid. Ook niet binnen de eigen fracties, weten de  Beter voor Dordt-fractieleden die er de brui aan hebben gegeven. ‘Zich niet gehoord voelen’, lees je in de diverse interviews terug. Beter voor Dordts Grand Old Lady Lenie Kuhlemeier voelde zich niet meer gehoord, zelfs gediskwalificeerd over opvattingen van de gedecimeerde rechter fractievleugel na het vertrek van Groeneweg en Van der Vorm. Zij hekelde in de media de overige  fractiegenoten en gaf er vervolgens de brui aan. Alhoewel de brui? In de politieke wandelgangen was het al veel langer bekend dat zij zich niet meer herkiesbaar zou stellen. Een statement voor de bühne blijkbaar.

Luisteren, echt luisteren. Het blijft toch een lastig fenomeen binnen de politiek. Luisteren voor de bühne, is het gevoel dat kiezers vaak krijgen. Zo ook de bewoners van de Wielwijk Parkrand, wat het enthousiasme om te gaan stemmen doet afnemen. Terwijl er, in ieder geval getalsmatig, met twaalf partijen in Dordrecht, iets te kiezen valt.

Deze week in Studio de Witt

Zaterdag 27 januari ontvangt Ben Corino de Dordtse Prins Krabbejanus XXXIII, alias Rienus Faasse, als hoofdgast bij Studio de Witt. In het actualiteitenuur zal er onder andere aandacht zijn voor het  politieke verkiezingsdebat dat de FNV volgende week zal houden en de ontwikkelingen op de Voorstraat. Verpauperde en leegstaande winkelpanden, een onmachtig ogend gemeentebeleid en een veelheid van pandeneigenaren, maakt het moeilijk om dit goed en doortastend aan te pakken. PvdA-er Peter Puik ging deze week met een afvaardiging van de PvdA op bezoek op de Rotterdamse West-Kruiskade. In dit gebied was het jaren kommer en kwel, maar men wist deze negatieve spiraal om te buigen. Hoe het daar lukte en waarom het hier zo moeizaam gaat komt ter sprake. De Dichter van dienst is de Dordtse dichter Jan van der Geer.

Studio De Witt is zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur te besluisteren bij Drechtstad FM: 95.7 (ether) 105.9 (kabel) Kanaal951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

 

Geef een reactie