Actueel

reageer als eerstvr 22 jun 2018

Politiek Gezien: matheid troef bij bespreking Kadernota

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week was hij bij de bespreking van de Kadernota tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces. 

Na de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond is voor de Dordtse gemeenteraad het politiek reces begonnen. Een rustperiode die tot ergens eind augustus gaat duren. Maar voordat het zover was, moest nog de Kaderbrief voor 2019 worden behandeld. Traditioneel regent het dan moties. Ook nu was dit het geval.

Tweeëntwintig moties verschenen er aan de start, waarvan er uiteindelijk acht de finish haalden. Sommige na aanpassingen onderweg. In dit spel van nog even voor het reces de politieke spierballen laten zien kozen de coalitiepartijen ervoor om geen motie in te dienen en de oppositiepartijen hun gang te laten gaan in hun motiedrang. Maar ook sommige oppositiepartijen, de PVV en Gewoon Dordt, lieten de moties achterwege. Zinloos was het ‘dien-eens-een-motie-in-spel’ niet. De Verenigde Senioren Partij die zich met behulp van andere partijen al langer hard maakt voor een reguliere bushalte bij de Essenhof wist een, weliswaar aangepast punt, binnen te slepen. Er komt nu busvervoer naar de begraafplaats, zij het niet in de vorm van een reguliere buslijn, maar iets in de richting van een Drechthopper. Niet het beoogde, maar iets is beter dan niets.

Ook een succesje haalde GroenLinks met de motie ‘Die ballon gaat niet op’. De volledige raad ging ermee akkoord dat er een verbod komt op niet-afbreekbare ballonen en plastic touwtjes tijdens festiviteiten. Ook de motie van de SP, ondersteund door GL, om meer aandacht te hebben voor verwarring bij verwarde personen kreeg de steun van vrijwel de hele raad. De enige tegenstemmer was Gewoon Dordt. En de windmolen op de Krabbepolder gaat er komen. De meerderheid van de gemeenteraad stemde er voor. Het energieklimaat van het prestigieuze Energiehuis laat te wensen over. Er zijn ingrepen nodig om dit op orde te brengen. De raad stemde zonder al te veel morren in met de benodigde 340.000 euro om de klimaatbeheersing aan te passen en de 90.000 euro voor aanvullende brandveiligheidsmaatregelen.

De kortste reactie op de Kaderbrief kwam op deze avond op naam van de PVV. In tegenstelling tot eerder verwachtingen stelt de Dordtse PVV zich tot op heden rustig en constructief op. Natuurlijk zijn de onderwerpen waar de landelijke PVV zich mee profileert in de Dordtse raadsvergaderingen nog niet aan de orde geweest. Wim de Kruijff, CDA-fractievoorzitter, lichtte nog eens toe dat zijn fractie geen behoefte voelde om mee te doen aan de moties-indien-trend. Nee, echt spetteren en knetteren deed het die laatste raadsvergadering niet. Matheid voerde de boventoon. Het kruit wordt drooggehouden tot na het reces, als de Algemene Beschouwingen eraan komen. Het moment dat de puntjes op de i gezet gaan worden. De politieke messen worden dan geslepen. Dan gaan we zien hoe hecht het coalitieblok is nu de vanzelfsprekende grote meerderheid uit het verleden er niet meer is. Maar eerst vakantiereces om straks fris en fruitig aan de nieuwe politieke jaargang te beginnen. Een jaar waarin heel veel werk te verzetten zal zijn.

Deze week in Studio De Witt

Ben Corino ontvangt zaterdag Anja van der Starre in Studio De Witt. Zij is momenteel vrijwilligerscoördinator in Capelle aan de IJssel. Dit is slechts een van de activiteiten war zij zich mee bezig houdt. Als dochter van één van de Merwedegijzelaars, een groep van circa vijfhonderd jonge mannen die op 16 mei 1944 werden opgepakt bij een represaillerazzia in het Merwedegebied, zet zij zich er voor in dat deze dramatische gebeurtenis niet wordt vergeten. Voor haar inspanningen op dit gebied kreeg zij in 2011 een onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft de door haar ontwikkelde website in februari van 2016 aangemerkt als digitaal erfgoed. Daarnaast is Anja bestuurslid van de Stichting Struikelstenen Sliedrecht. Dit is een crowdfundingproject met als doel het laten plaatsen van struikelstenen in Sliedrecht om de herinnering aan Joodse en andere medeburgers die vanuit Sliedrecht door de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en zijn omgekomen levend te houden. Haar betrokkenheid en inzet voor projecten die haar raken kenmerken haar. Zo was zij vrijwilligerscoördinator bij het Dordtse Hospice De Patio en het Dordtse Babyhuis. Zij zet zich in voor stervensbegeleiding, waarvoor zij onlangs een studie afrondde. Daarnaast doet zij ook aan schrijfcoaching. Over al deze onderwerpen praat Ben Corino. En natuurlijk over de muziek die zij uitkoos voor de uitzending.

In het tweede uur is er aandacht voor de Dordtse en Drechtstedelijke actualiteiten van deze week met onder andere een terugblik met betrokkenen op de Kadernota. Dichter van dienst is Jan van der Geer.

Studio De Witt is van 10.00 tot 12.00 uur te beluisteren bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

 

 

Geef een reactie