Actueel

reageer als eerstvr 17 mei 2019

Politiek Gezien: miljarden op de plank in Den Haag, grote lokale tekorten

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week gaat het over lokale financiële tekorten versus een Haagse minister die miljarden overhoudt.

Er blijven volgens ’s lands Algemene Rekenkamer miljarden euro’s op de plank liggen bij de Rijksoverheid. Dit is de conclusie die zij trok op basis van het jaarverslag van Minister van Financiën Wopke Hoekstra. Het ontlokte burgemeester Kolff op Twitter de reactie het bijzonder te vinden dat de gemeenten niet weten waar ze het geld vandaan moeten halen, terwijl de Rijksoverheid niet weet waaraan het uitgegeven moet worden.

Scootmobielpoolen

Gemeenten luiden al langer de noodklok over het over de schutting gooien van de WMO en de Jeugdzorg en de financiële spagaat waarin ze daardoor zijn beland. Ook Dordrecht. De Dordtse VVD-er Van der Net opperde in de commissie sociale leefomgeving dat we de financiële uitgaven in het Sociale Domein goed moeten blijven bewaken. In een radioprogramma suggereerde hij de gedachte om maar een scootmobielpool te introduceren. Blijkbaar uitgaand van de opvatting dat deze hulpmiddelen te pas en te onpas verstrekt worden. Een aanname of een conclusie? De praktijk leert dat hulpmiddelen helemaal niet meer zo gemakkelijk worden verstrekt. Ik zie het gekissebis op de ‘scootmobielpool-meetingpoints’ al voor mij. Wie mag er vandaag met de scootmobiel op pad?

Zes weken wachten

Geld blijft op de plank liggen. Wachtlijsten in de zorg blijven zorgelijk. De bureaucratie viert hoogtij in de afhandeling van de aanvragen. Wethouder Rik van der Linden (Jeugd) merkte in de commissievergadering op dat geld niet alle problemen oplost. Een terechte opmerking. Daar hoort ook een visionair en daadkrachtig bestuursbeleid bij. PvdA-er Cor van Verk ziet de oplossing allereerst in geld. Geld om de onaanvaardbare wachtlijst van meer dan zes weken in de Jeugdzorg weg te werken. Geld is niet de oplossing van alles, gaf de wethouder aan en er zijn ook wel hoopgevende en bemoedigende ontwikkelingen te zien, volgens hem.

Bureaucratie

Hoopgevende en bemoedigende ontwikkelingen? Die herkende BVD-er Loudy Nijhof niet. De wethouder ging wat haar betrof met deze conclusie wel heel kort door de bocht. Het korten van de ene wachtlijst vertaalde zich weer door het toenemen van andere wachtlijsten. Jeugdzorg en de WMO zijn dossiers die het Rijk over de schutting gooide. Het mondt uit in een beleid dat zich voor de gemeenten het best laat omschrijven als roeien met de riemen die door het Rijk werden meegegeven. Beleidsmatig manoeuvreren op de vierkante meter binnen het sociale domein. Waar dan de echte beleidsmatige pijn zit? De miljarden die op de plank blijven liggen bij de minister? Of is de zorgtransitie nooit goed van de grond gekomen en weten de beleidsmakers en organisaties hier geen handen en voeten aan te geven? De bijna neurotisch aandoende drang van de overheid om te registeren en processen verder te bureaucratiseren speelt ook een rol. Minister Hugo de Jonge probeert hier met zijn beleid paal en perk aan te gaan stellen.

Ambitie

Lokaal is het worstelen met de centjes en sociaal beleid. Men weet dat niet alles wat men wil gerealiseerd kan worden. Maar een bestuurder die ambitie durft uit te spreken en staat voor een goed beleid oogst waardering, ook bij de oppositie. Vooralsnog komt over twee weken de PvdA met een voorstel voor meer geld om de wachtlijsten weg te werken. Waar het geld vandaan moet komen? Misschien van de plank van de minister.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag 18 mei ontvangt Ben Corino Ad Los als hoofdgast. Hij is de oprichter van het Johannes Post Capitulatiemuseum in Rijsoord. Los werd op zijn 39e piloot in de burgerluchtvaart. In Rijsoord kocht hij een leegstaand schoolgebouw aan de Rijksstraatweg; de voormalige School met den Bijbel, de Johannes Postschool. Een gebouw dat dreigde aan sloop ten prooi te vallen. Wat dit gebouw zo bijzonder maakt, is dat hier in een klaslokaal een dag na het bombardement op Rotterdam de legerbevelhebber generaal Henri Winkelman de Nederlandse de capitulatie tekende. Met eigen kapitaal bracht Los dit historische moment weer tot leven in de vorm van een museum, waar ook een planetarium aan verbonden is. Er komen nu scholieren, studenten, maar ook onderzoekers op af. Zo bezit men een authentiek vluchtboek van één van de Duitse piloten die betrokken was bij het bombardement op Rotterdam. Met Los gaat Ben Corino het gesprek aan over het museum, het doel van de stichting en hoe het mogelijk is dat een particulier initiatief zonder subsidie tot stand is gekomen en zich weet staande te houden.

In het tweede uur is er de aandacht voor de actualiteit uit Dordrecht en Drechtsteden, waaronder de herdenking bij het oorlogsmonument Moerdijkbrug en de demonstratie tegen GenX van de Partij voor de Dieren bij Chemours. Dichter van Dienst is Jan van der Geer. Het derde uur staat in het teken van de politiek actualiteit aan de Politieke Stamtafel, waar het deze week onder meer over Jeugdzorg en het Dordtse cultuurbeleid gaat.

Geef een reactie