Actueel

reageer als eerstvr 19 apr 2019

Politiek Gezien: wethouder heeft wat uit te leggen

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week beziet hij de nasleep van de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar het Kromhout. En vooral de schimmige communicatie er omheen.

Wanneer je in de politieke hoek zit waar de klappen vallen is het er natuurlijk niet aangenaam vertoeven. Dit moest fractieleider David Schalken van Beter Voor Dordt afgelopen dinsdag in de commissievergadering ervaren. Niet-welgevallige informatie achterhouden tijdens de verkiezingen en goed nieuws gebruiken en daarmee goede sier maken tijdens de verkiezingen. En dan na de verkiezingen met het niet goede nieuws naar buiten treden; het viel niet lekker bij de oppositie, maar ook niet bij de coalitiepartijen. Wethouder Piet Sleeking, momenteel herstellende van een zware hartoperatie, had voorkennis van de op handen zijnde verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils naar de locatie op het Kromhout. En van het vertrek van de Ggz-voorziening van Yulius aan het Kasperspad.

Nieuwe lente

Sleeking had beide feiten bekend kunnen maken. Maar alleen het vertrek van de Ggz-instelling werd wereldkundig gemaakt. Beter Voor Dordt schetste daarmee een beeld dat de partij werk maakt van de overlastproblematiek. Iedereen in de buurt tevreden. Natuurlijk was daarmee de overlast die de buurt had van de cliëntenpopulatie van het Leger des Heils nog niet opgelost. Enfin, het begin van een nieuwe lente, zo zagen de buurtbewoners het. Beter Voor Dordt is de naam, maar ook de leus van de partij die ook na de verkiezingen de grootste partij in de gemeenteraad bleef, zij het met een grote stap terug van veertien naar acht zetels.

Zetelverlies

Ondanks het zetelverlies bleef de verkiezingsschade voor Beter Voor Dordt beperkt. Sleeking kon wethouder in het nieuwe college blijven en partijgenoot Marco Stam schoof als tweede wethouder aan. Fris en fruitig en klaar voor een nieuwe collegeperiode die voor Sleeking, zo kondigde hij op voorhand aan, slechts twee jaar zou duren. Na het vieren van 800 jaar Dordrecht zou hij zijn wethoudersstaf aan een nog nader te benoemen op opvolger overhandigen. Geen vuiltje aan de lucht, werd er gedacht.

Fotobijschrift: Bewonersprotest aan het Kromhout. (Archieffoto: Thymen Stolk)

Zwaar belazerd

Tot december vorig jaar. Het Leger des Heils maakt bekend dat zij haar dagopvang aan de Dubbeldamseweg gaat verplaatsen naar haar voorziening in het Kromhout. De buurtbewoners voelden zich zwaar belazerd. De verkiezingsretoriek van Beter Voor Dordt klonk toch heel anders? In de daarop volgende commissievergaderingen werd duidelijk dat er veel onduidelijk was over de gang van zaken. Wanneer wist het vorige college van de verhuisplannen? Sleeking beweerde hier pas in juni van op de hoogte te zijn. Wethouder Heijkoop vertelde dit al in januari te weten. Voor de verkiezingen dus. De emoties van de bewoners gierden op dat moment door de Johan de Witt-vergaderzaal. Sleeking hield zich gedeisd. Heijkoop kreeg de volle laag en werd door de geëmotioneerde bewoners voor leugenaar uitgemaakt. Ondanks het verzet van de buurtbewoners vond de verhuizing gewoon doorgang. Wel eiste de raad een feitenrelaasonderzoek.

Verhuiswens

Maar had Heijkoop wel gejokt? Dinsdagavond kwam dit onderzoek uiteindelijk op tafel. Wat bleek? In 2016 had het college al kennis had genomen van de verhuiswens. De raad, maar ook de buurtbewoners werden hier niet over geïnformeerd. Overigens was Heijkoop toen raadslid. Zodra Sleeking van ziekteverlof terugkeert, heeft hij nog wel het een en ander uit te leggen, zo klonk het dinsdagavond in de commissie. Maar Beter Voor Dordt ook aan de buurtbewoners.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag 20 april ontvangt Ben Corino de Dordtse auteur/journaliste Caty Groen als hoofdgast in Studio De Witt op Drechtstad FM. Groen debuteerde in 2011 met ‘Blijf Maar!’, een boek over bekende verdwenen Dordtse winkels in de jaren vijftig en zestig, dat in 2015 een vervolg kreeg met ‘Anders Nog Iets?’. Ze is bedenker en schrijver van de Rick Benson-boeken, een serie politieromans over de gelijknamige politierechercheur die misdaden oplost in Dordrecht en omstreken. Op 7 juli 2013 verscheen haar eerste roman, getiteld ‘Alles in huis’. Binnenkort verschijnt haar zesde politieroman in deze reeks. Naast haar auteurschap is Caty ook journaliste bij AD/De Dordtenaar. In deze uitzending gaat Corino met haar het gesprek aan over haar schrijverschap, haar nieuwe politieroman, maar ook over haar betrokkenheid bij de stad Dordrecht, waar al haar romans zich in afspelen.

In het tweede uur is er de aandacht voor de actualiteit uit Dordrecht en Drechtsteden. Dichter van Dienst is Kees-Jan Visser. Het derde uur staat in het teken van de politieke actualiteit aan de Politieke Stamtafel.

 

Geef een reactie