Actueel

reageer als eerstvr 2 feb 2018

Politiek Gezien: vervallende panden en een gat in een brug

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Hij merkte deze week dat de verkiezingscampagnes nu echt op gang komen.

De verkiezingscampagne-activiteiten worden geleidelijk aan zichtbaar in de stad. Partijen trekken erop uit om het politieke verkiezingswoordje verkondigen in de wijken. Daaronder ook de bruisende binnenstad, die nog niet zo bruist als diverse partijen het graag zien. Dit bleek vorige week in een commissievergadering, waarin wethouder Piet Sleeking aangaf dat er de nodige belemmeringen zijn, zeker wanneer het om de Voorstraat–Midden gaat. Hier treft men in het straatbeeld veel panden met achterstallig onderhoud aan een grote verscheidenheid van eigenaren die zich weinig gelegen laten liggen aan goed onderhoud van hun panden. Dit levert een wat armetierig gezicht, aldus de wethouder. PvdA-er Peter Puik verwoorde het wat scherper in het radioprogramma Studio De Witt, waarin hij stelde dat hij van mening was dat het de wethouder zeker in het afgelopen jaar aan daadkracht en doortastendheid ontbrak en dat hij met eerdere vragen en aangenomen moties van de gemeenteraad weinig tot niets had gedaan. Raadslid Marco Stam van BVD wees erop “dat bepaalde processen en procedures nu eenmaal tijd vergen, zoals de ontwikkelingen rond het oude V&D-pand. Omwille van het proces zoekt men niet altijd de publiciteit.” Puik wees erop dat een recent bezoek van een PvdA-delegatie aan de Rotterdamse West-Kruiskade, een winkelstraat die ooit een ernstig verval kende, er uiteindelijk bovenop gekomen is dankzij de samenwerking van ondernemers, woningcoöperatie en gemeente. Deze synergie ligt in Dordrecht wat lastiger, zo stelden Kruger (GroenLinks), Stam en Puik zelf, want de panden zijn voornamelijk in handen van particulieren wat, en daarin gaven zij Sleeking gelijk, het afdwingen tot het opknappen van de panden lastig maakt. Hiervoor geldt nu eenmaal wettelijk regelgeving. Hoe hier nu mee verder is aan de nieuwe raad en portefeuillehouder, zo stelt men.

Gat in brug

Dit geldt ook voor de Visbrug. In de commissievergadering van deze week erkende Sleeking dat voor het beoogde gat in de Visbrug geen draagkracht bij de bevolking en hun vertegenwoordigers, de gemeenteraad, bestaat. Toch werd hij bij de beantwoording van de vragen door raadslid Jacqueline van den Bergh (PvdA) aan de tand gevoeld. Dit ging met name over de voorkennis die er bij de gemeente aanwezig was: de Rijksdienst wilde niet dat er aan de monumentale balustrade van de brug gerommeld zou gaan worden. Toch kwam de gemeente met plannen die op voorhand niet toegestaan waren. Het gevolgde beleid en de procedures noemde Van den Bergh niet netjes en onbevredigend, maar omwille van de voortgang moeten we nu wel vooruit kijken.

Deze week in Studio De Witt

Marloes de Vries is zaterdag te gast in Studio De Witt. Zij was lid van het college van bestuur van het Da Vinci College en verdiende haar sporen in directiefuncties bij het Albeda en het Zadkine College in Rotterdam. Zij houdt zich onder andere bezig met de Coöperatie Duurzaamheidsfabriek en het HBO Drechtsteden en participeert namens het Da Vinci College in de Economic Board Drechtsteden. Met raadsleden, architect Hendrik-Jan Groeneweg en een vertegenwoordiger van de Spui Safari praat Ben Corino over de plannen en visies die er zijn en hoe de Spuiboulevard eruit moet komen te zien. Dichter van dienst is de Dordtse dichter Edjo Frank.

Derde uur

Vanaf deze zaterdag heeft Studio De Witt er een derde uitzenduur bij. Van 12.00 tot 13.00 uur staat helemaal in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Iedere week zijn er gesprekken en debatten te beluisteren tussen  vertegenwoordigers van de verschillende partijen over hun visie hoe zij het beleid in de stad willen zien. Deze zaterdag ontvangt Ben Corino niet de lijsttrekkers, maar de raadskandidaten die op de tweede of derde plaats op de lijst staan. Drie aan drie gaan zij met elkaar het debat aan aan de hand van thematische stellingen. In de uitzending worden ook de eerste Dordtse opiniepeilingen bekend gemaakt.

Studio De Witt is van 10.00-13.00 uur te beluisteren bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9(kabel), Kanaal951(KPN), kanaal 915(Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

Geef een reactie