Actueel

reageer als eerstvr 15 jun 2018

Portefeuilleverdeling college Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht heeft de verdeling van de portefeuilles vastgesteld. De verdeling geldt voor de collegeperiode 2018 -2022. Het college bestaat uit twee nieuwe wethouders te weten: Jos Huizinga en Tycho Jansen. De wethouders Jacqueline van Dongen en Jolanda de Witte zetten hun bestuursfunctie voort. Voorzitter van het college is burgemeester Dominic Schrijer en de interim-gemeentesecretaris is Gerrit Hofwegen.

Nu de portefeuilleverdeling bekend is, gaat het college van B&W voortvarend aan de slag met de uitvoering van het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’. Het college van B&W werkt aan de hand van de belangrijke thema’s uit het raadsprogramma. Dat zijn ‘Wonen, bouwen en wooncarrière’, ‘Bestrijding van armoede’, ‘Welzijn en zorg’, ‘Veiligheid en leefomgeving’. Het college zoekt daarbij de samenwerking op, met de gemeentelijke organisatie, maar vooral ook met de gemeenteraad en de samenleving.

Verdeling

Burgemeester Schrijer is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, handhaving, burgerzaken, beleid en bijzondere wetten. Wethouder Van Dongen heeft in haar portefeuille: leefomgeving, klimaat en wonen, openbare ruimte, duurzaamheid en milieu. Ook is zij voorlopig lid van het dagelijks bestuur Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

Wethouder Jansen heeft in zijn portefeuille: financiën, economie, personeelszaken, werkgelegenheid en armoedebestrijding. Wethouder Huizinga heeft in zijn portefeuille: de ruimtelijke ontwikkeling, vergunningverlening, verkeer en vervoer. Wethouder De Witte heeft in haar portefeuille: de transformatie van de 3D’s (samenvoeging Wmo, Jeugd en Participatiewet), onderwijs, gezondheid, sport en cultuur.

Geef een reactie