Actueel

reageer als eerstvr 19 mei 2017

Positief resultaat 2016 voor Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT – De jaarcijfers 2016 van de gemeente Zwijndrecht sluiten met een positief resultaat van 8,2 miljoen euro. Dit overschot is belangrijk om ervoor te zorgen dat de schuld van de gemeente niet verder toeneemt. Ook heeft de gemeente dit geld hard nodig voor de tekorten in de bijstand. Wethouder Aaike Kamsteeg (Financiën, foto): “Ondanks het positief resultaat blijft een terughoudend financieel beleid nog steeds nodig.” (Foto: Gemeente Zwijndrecht)

Het voordelige resultaat komt vooral door verbetering van de grondexploitatie in De Volgerlanden met een bedrag van ruim 3 miljoen. In de praktijk blijkt dat de woningmarkt snel aantrekt. De gevolgen van deze gunstige situatie zijn nu merkbaar. Daarnaast is een aantal taken dat voor 2016 gepland stond, niet afgerond. Het gaat om een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen. De gemeente pakt deze taken verder op in 2017.

Tekort op bijstand

Bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is sprake van een voordeel van ruim 2 miljoen euro in 2016. Zo’n overschot zal zich, zoals het er nu naar uitziet, vanaf 2017 niet meer voordoen. De gemeente verwacht ook nog steeds een groot tekort op de bijstand in 2017 en wil hiervoor een aanmerkelijk deel van het overschot van 2016 inzetten. Vandaar de terughoudendheid van de wethouder Financiën. De politieke behandeling van de jaarstukken staat gepland in de Politieke Markt op dinsdag 30 mei en de gemeenteraad op dinsdag 20 juni.

Geef een reactie