Actueel

reageer als eerstvr 9 nov 2018

Remonstranten keren terug in Grote Kerk

DORDRECHT – Na 400 jaar komen Remonstranten uit heel Nederland en België én Hervormde kerkleden uit Dordrecht zondag in vrijheid en verdraagzaamheid bijeen in de Grote Kerk. Met een speciale viering keren de christenen, waarvan de ene helft de andere tijdens de Synode in 1619, de kerk uitzetten weer samen terug in de kerkbanken.

Hoe zat het met de Dordtse Synode?

Vierhonderd jaar geleden liep het hoog op tussen de remonstranten en contraremonstranten in de jonge republiek der Nederlanden. Op 13 november 1618 werd in de Grote Kerk in Dordrecht een synode geopend. Die moest aan alle religieuze verdeeldheid een einde maken. Voorjaar 1619 kondigde de synode de zogenaamde Dordtse Leerregels tegen de Remonstranten af. Remonstrantse predikanten werden uit hun ambt gezet. Wie de regels weigerde te onderschrijven, werd verbannen, onthoofd of levenslang gevangengenomen. De breuk tussen remonstranten en contraremonstranten is formeel nooit gerepareerd.

Waarom nu weer samen?

Het thema van de dienst is ‘Vrijheid en verdraagzaamheid’. Predikanten Jan Klijnsma (Remonstranten Dordrecht) en Paul Wansink (Grote Kerkgemeente Dordrecht) laten zien dat zij samen kerk kunnen zijn. En dat het anno 2018 wél mogelijk is om samen te geloven, elkaar de vrijheid te gunnen om anders te denken en zonder vooroordeel verdraagzaam naar elkaar te luisteren: ‘Het is onze eigenheid en onze maatschappelijke opdracht die ons bindt.’

Wat staat er te gebeuren op het Grotekerksplein?

Kerkenraadsleden van de Remonstrantse kerk komen om 10.00 uur met het schip De Hollandia in 17de -eeuwse kleding naar de Geldersekade. Aan boord van het schip is ook de dominee in zijn ambtskleed. Het gezelschap wordt opgewacht door andere Remonstranten in oudhollandse kledij en kerkgenoten uit heel Nederland en zelfs België. De Stadsomroepster begeleidt het gezelschap naar de toegang tot de Grote Kerk. Daar spreekt Ben Corino als historische verteller over de perikelen van 400 jaar geleden. “Er zal geen excuus gevraagd worden van de Hervormde (PKN) kerkleden en er wordt ook geen nieuwe akte getekend. Wel zal de dominee van de Grote Kerk de Remonstranten weer welkom heten in het kerkgebouw.”

Zijn er andere activiteiten deze dag?

Na de kerkdienst die ongeveer een uurtje duurt is er een gezamenlijke lunch in de Grote Kerk. ’s Middags zullen de Remonstranten, die deels met bussen vanuit Rotterdam en tal van andere gemeenten tot aan Groningen toe, de tentoonstelling Werk, bid en bewonder over kunst & Calvinisme in het Dordrechts Museum bezoeken of Te kunst & te keur in het Hof van Nederland. De Witt Consort zingt ’s middags 17e eeuwse strijdliederen in de Remonstrantse kerk aan de Cornelis de Wittstraat. Het tweede optreden om 15.15 uur is voor iedereen toegankelijk.

 

Op de foto’s: Karin en Dave de Roos varen als afvaardiging van de Remonstranten zondag per schip naar de Grote Kerk waar hun geloofsgenoten hen met open armen opwachten.

 

Geef een reactie