Actueel

reageer als eerstdo 17 mei 2018

Tekenen voor vrijheid en tolerantie

DORDRECHT – “Op 19 juli 1572 vond in Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering plaats. Vandaag ondertekende ik de moderne versie van het notulen van deze belangrijke bijeenkomst welke de basis legde voor onze mooie waarden als tolerantie en vrijheid,” aldus Marja van Bijsterveld, burgemeester van Delft gisteren op Twitter. Oud-raadslid voor Dordrecht en huidig burgemeester van Oudewater, Pieter Verhoeve tekende met Wouter Kolff de kopie van de notulen van de Eerste Vrije Statenvergadering bijna 400 jaar geleden in Het Hof van Holland. (Foto: Thymen Stolk)

Ook legde de Dordtse burgemeester samen met zijn collega uit Oudewater  een tocht af langs burgemeesters van de twaalf oudste steden van Noord- en Zuid-Holland. Alle eerste burgers van de steden ondertekenden een kopie van de originele notulen van de Synode in 1572. Het zijn de steden die destijds ook aanwezig waren bij de eerste Vrije Statenvergadering in het Dordtse Hof. Na 180 vergaderingen kozen ze Willem van Oranje als hun leider en lieten ze het Spaanse bewind weten hun gezag niet meer te erkennen. Ook streden de afgevaardigden van de steden om godsdienstvrijheid. De idealen waarvoor de honderd beste calvinistische theologen uit de Republiek, Engeland, Schotland, Duitse landen en Zwitserland bijeen kwamen in Dordrecht, zijn nog altijd actueel: vrijheid en tolerantie. “De Europese calvinistische familie was bijna compleet aanwezig vierhonderd jaar geleden. De bijeenkomst was de eerste stap op weg naar de onafhankelijke Republiek de Zeven Verenigde Nederlanden. Een scharnierpunt in de Nederlandse geschiedenis,” zo verklaarden Kolff en Verhoeve het belang van de historische bijeenkomst. Op 19 juli wordt de Synode van Dordrecht gevierd met aansluitend tal van activiteiten.

 

 

 

 

 

Geef een reactie