Actueel

reageer als eerstdo 29 jun 2017

Vlag halfstok vanwege besluit Kil 4

DORDRECHT – Grote teleurstelling bij de bewoners van buurtschap de Tweede Tol. De Dordtse gemeenteraad besloot woensdag in ruime meerderheid in te stemmen met de ontwikkeling van bedrijventerrein Dordtse Kil 4 in ‘hun achtertuin’, de Oude Beerpolder. Om hun teleurstelling te tonen, hingen zij de vlag halfstok. (Hoofdfoto: Matthijs Alleblas, overige foto’s: Thymen Stolk)

De bespreking in de gemeenteraad ging er woensdagavond rumoerig aan toe. Er klonk flink wat protest vanaf de publieke tribune. Na een verhit debat stemden uiteindelijk alleen de fractie van de SP en drie BVD-leden tegen de plannen. Die plannen zijn al vanaf het begin van deze eeuw in ontwikkeling. Het College van B&W rekende voor dat als Kil 4 nu alsnog zou worden afgeblazen dat de gemeente een financiële strop van 50 miljoen euro zou gaan opleveren. Met het instemmen van de raad kan nu ook de verbetering van de N3 en de aanpassingen aan de A16 doorgaan. Het is de bedoeling dat met name bedrijven in de logistieke sector zich gaan vestigen op Kil 4.

Groeiambities

Naar aanleiding van de bespreking in de gemeenteraad komen er wel aanpassingen op de bestemmingsplannen voor het gebied. Zo wordt de groene zone achter de huizen aan de zuidkant van de Wieldrechtse Zeedijk vergroot. Groen dat moet wijken voor bedrijvigheid, wordt op een andere plaats in het projectgebied gecompenseerd. Kil 4 geeft een belangrijke impuls aan de sociaal-economische ontwikkeling van de stad, stelt wethouder Jasper Mos. Het is een economische sprong, stelt zijn collega Sleeking: “Met de ontwikkeling van dit gebied brengen we de stad verder. We brengen nieuw leven in de bestaande terreinen Dordtse Kil I en II en heten nieuwe bedrijven van harte welkom in onze stad. Dordrecht heeft samen met de regio Drechtsteden een forse groeiambitie en wil de komende jaren duizenden nieuwe woningen bouwen in de stad. Een goed vestigingsklimaat is onderdeel van de ambities die Dordrecht heeft.”

Stank en geluid

Tegenstanders van Kil 4 wijzen op de vele lege plekken op andere bedrijventerreinen in de stad. Ze vrezen de toename van het zware vrachtvervoer, die voor meer files, meer geluidsoverlast, fijnstof, stank gaat zorgen. Niet alleen voor direct omwonenden, ook voor woningen langs de uitvalswegen bij Wielwijk, Sterrenburg en Stadspolders en Wilgenwende. De aanpassingen aan de N3 en A16 zullen dat niet voorkomen, voorspellen ze. Er moet bovendien meer duidelijkheid komen over de kosten die tot nu toe zijn gemaakt en meegewogen worden wat het kost als Kil 4 niet vol komt.

 

Geef een reactie