Actueel

reageer als eerstwo 25 apr 2018

Wisseling van de (politie)wacht

DORDRECHT – De laatste tijd zijn er nogal wat verschuivingen geweest bij de wijkteams van de politie in Dordrecht. Ook in de wijk Land van Valk/Transvaalbuurt/woningen Leerpark krijgt de politie vanaf 1 mei een nieuw gezicht. Esmeralda Folkersma maakt de overstap naar Dubbeldam. Haar opvolger is Martijn Otten.

Zeven jaar, met een kort uitstapje naar de Noordflank, werkte Folkersma in deze wijk. Ze is nu klaar voor een nieuwe uitdaging. “Vroeger wisselde je automatisch na zes jaar van wijk”, vertelt ze. “Dat is nu niet meer zo. Je kunt nu zelf aangeven wanneer je naar een andere wijk wilt. In mijn geval wordt dat dus Dubbeldam, waar wijkagent Jan Kleijer vertrekt. Ik heb al wat kennismakingsrondjes gemaakt, ook in het buitengebied. Het is weer een heel andere wijk. Dubbeldam is echt een dorp in een stad. Ik heb er zin in.”

In beweging
Dat laatste geldt ook voor Martijn Otten. “Ik vond het na dertien jaar bij de recherche ook tijd voor iets nieuws”, zegt hij. “Dat is het mooie van de politie: je kunt intern solliciteren op een grote variatie in functies. Ik heb besloten de overstap ‘naar blauw’ te maken en gesolliciteerd als wijkagent in Dordrecht. Dat is dus deze wijk geworden. Een relatief rustige woonwijk, met een grote verscheidenheid aan woningen en inwoners. En een wijk in beweging. Er vindt op dit moment veel nieuwbouw plaats.”

Netwerk
Otte maakte deze week samen met Folkersma zijn eerste kennismakingsronde door zijn nieuwe werkgebied. “Met de wijkbewoners, maar ook de partners in de wijk: woningbouwverenigingen, de gemeente, de sociale wijkteams. Je netwerk is als wijkagent natuurlijk heel belangrijk.” Overigens vallen alleen de woningen op het Leerpark onder deze wijk. De scholen met hun circa achtduizend leerlingen vormen het werkgebied van collega André Klijmij.

Op straat
Om makkelijk aanspreekbaar te zijn, doen de wijkagenten hun surveillances zoveel mogelijk op de fiets. Daarnaast zijn zij ook tijdens de spoeddiensten, wanneer zij op 112-meldingen afgaan, op straat te vinden. “We streven ernaar om 80 procent van de tijd buiten te zijn”, zegt Folkersma. De wijkagenten direct benaderen per mail kan via politie.nl (>contact>wijkagenten).

Geef een reactie