reageer als eerstwo 26 sep 2018

“Geheime dorpspolitiek schaadt imago Papendrecht”

“Stuurman aan wal”

Heeft u dat ook wel eens? Dat iemand u in vertrouwen even iets vertelt en dat u zich dan naderhand belazerd voelt omdat u deelgenoot bent gemaakt van een probleem, waar u met niemand over mag praten. Politici in Papendrecht hebben dat nu ook. Medelijden heb ik overigens niet met de dames en heren dorpspolitici, want als ik Meneer Aart-Jan, burgervader der erwtenpellers, mag geloven, hebben ze twee jaar geleden met elkaar unaniem een protocol geheimhouding vastgesteld.

Dat protocolletje was een bedenkelijke truc van burgemeester en wethouders om de gemeenteraad bij lastige kwesties monddood te maken. Het werkt heel simpel. Een wethouder of de burgemeester zegt dat hij een geheime mededeling gaat doen en vervolgens mogen de raadsleden het aanhoren, maar er niet over praten. Hoe dom kan je zijn om met zo’n protocol in te stemmen, vraag ik me af. Er staan overigens géén sancties op en dat is dan óók weer raar.

In Papendrecht gaan ze binnenkort afspreken dat je niet op de stoep mag parkeren, maar als je het wel doet dan wordt daar niks aan gedaan. Raar dorp. Maar even serieus. Er is dus vertrouwelijke informatie aan raadsleden verstrekt over een rijwielhandel die van alles mag doen maar geen rijwielen verhandelen. Raar dorp, zei ik dus al. Meneer Ruud, de querulant van de lokale dorpspolitiek, klaagde in één van z’n dertienduizend persberichten dat hij er niet over mocht praten.

Lokale partij PAB klaagde weer dat Meneer Ruud had geklaagd over iets waar hij niet over mocht niet klagen. En dus klaagde Meneer Aart-Jan weer dat raadsleden hun eigen protocol overtraden. Een klaagzang die ronduit lachwekkend overkomt, zeker in verhouding tot echte problemen, zoals het familiedrama van afgelopen weekend. Voor dat protocolletje is in elk geval een snelle oplossing mogelijk. Door de papierversnipperaar halen.

Politiek is louter gebaat bij openbaarheid. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de gemeente grote financiële schade lijdt bij het openbaar worden van bepaalde informatie, kan je kiezen voor geheimhouding. Het getob met het Dossier Rijwielhandel is sowieso al een beschamende vertoning, maar met het volharden in geheime dorpspolitiek schaadt Papendrecht zijn toch al gehavende imago alleen maar verder.

 

Kronkelaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie