Politiek

reageer als eerstdo 26 apr 2018

Marco Stam tweede wethouderskandidaat BVD

DORDRECHT – Na het aangekondigde vertrek van Beter Voor Dordt-wethouders Rinette Reynvaan en Karin Lambrechts is de partij een interne procedure gestart om een nieuwe wethouder te kunnen presenteren voor het nieuw te vormen college. De selectiecommissie heeft de fractie voorgesteld om Marco Stam voor te dragen als tweede kandidaat-wethouder, nadat eerder Piet Sleeking zich bereid verklaarde om het wethouderschap nog enige tijd voort te zetten. (Foto: Beter Voor Dordt)

Marco Stam stond als tweede op de kandidatenlijst voor de verkiezingen en was ook in de vorige periode al enkele jaren raadslid. Marco is 57 jaar en heeft inmiddels meer dan dertig jaar ervaring in financiële (management) functies en control. Zijn expertise ligt met name op het gebied van de decentralisaties, strategie en kaderstelling

en gemeenschappelijke regelingen. Marco Stam is nu nog in dienst bij een consultancybureau en vervult diverse opdrachten in de publieke sector. Op dit moment is hij gedetacheerd bij de gemeente Breda als financieel adviseur. Marco is geboren en getogen Dordtenaar, gehuwd en vader van twee kinderen. Hij zal nu ook zo snel mogelijk aansluiten bij het formatieproces.

 

Geef een reactie