Sport

reageer als eerstwo 27 jun 2018

KC Dordrecht en DeetosSnel samen verder

DORDRECHT – De leden van KC Dordrecht en DeetosSnel hebben ingestemd met het fusieplan van de korfbalverenigingen om vanaf volgend seizoen samen verder te gaan. Op de Bijzondere Ledenvergaderingen heeft de meerderheid van de leden positief gestemd en is het vertrouwen uitgesproken in het voorstel van beide besturen om als één vereniging verder te gaan. De naam van de fusievereniging blijft DeetosSnel.

Zowel DeetosSnel als KC Dordrecht hielden dinsdag een Bijzondere Ledenvergadering. De leden van de verenigingen zijn geïnformeerd over het fusieplan om DeetosSnel en KC Dordrecht samen te voegen. Bij beide bijeenkomsten hebben de leden door middel van een stemming toestemming verleend voor de samenvoeging.
De afgelopen maanden is regelmatig in- en extern gecommuniceerd over de fusieplannen en hebben er al diverse acties plaatsgevonden in het kader van de kennismaking. Zo zijn de leden van KC Dordrecht in het voorbije seizoen uitgenodigd voor de activiteiten van DeetosSnel en hebben er al verschillende ontmoetingen plaatsgevonden.
De besturen van beide verenigingen hebben in een intensief traject met veel gesprekken overeenstemming bereikt over de voorwaarden. Ook de afdeling Sport van de gemeente Dordrecht heeft een positieve bijdrage geleverd om de fusie mogelijk te maken. Voorzitter Patrick Roskam van KC Dordrecht geeft aan blij te zijn een oplossing te hebben gevonden om de leden van zijn vereniging te behouden voor de korfbalsport. Al enige tijd is de vereniging bezig om de toekomst van KC Dordrecht veilig te stellen. Het samengaan met DeetosSnel betekent volgens Patrick Roskam dat KC Dordrecht onderdeel gaat uitmaken van een gezonde vereniging met een mooie accommodatie. Een ander voordeel is volgens de voorzitter, dat de kernwaarden van KC Dordrecht behouden blijven.

Geef een reactie