Actueel

reageer als eerstwo 11 okt 2017

Prins Clausbrug bijna 3 miljoen euro duurder

DORDRECHT – De Prins Clausbrug tussen Stadswerven en de Binnenstad kost 2,85 miljoen euro meer dan de 8,9 miljoen euro die de gemeente er voor beschikbaar heeft gesteld. Daar komen nog kosten bij voor aanlandingspunten en stroomvoorziening, in totaal 7 ton. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dit extra geld beschikbaar te stellen. Het is de bedoeling de brug in 2018 te bouwen.

De nieuwe brug is 120 meter lang en komt te liggen over het Wantij tussen de punt van Stadswerven en het Noorderhoofd. Zo ontstaat een route van enkele fietsminuten tussen Stadswerven en de Binnenstad. In 2015 heeft de gemeente Dordrecht een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van de Prins Clausbrug. Winnaar was het ontwerp de Dordtse Nereïde van Van Zuuk architecten. In 2016 is dit ontwerp nader uitgewerkt en berekend, dit jaar volgde de aanbesteding, waaraan uiteindelijk drie geselecteerde bouwbedrijven deelnamen. De inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding bleek toch nog ruim boven het budget te liggen.

Oorzaken
Die hogere aanneemsom heeft volgens de gemeente verschillende oorzaken. “Ten eerste zijn de aanneemprijzen door de aantrekkende economie flink gestegen, mede door de schaarste aan bouwmateriaal. Zo heeft één van de vier geselecteerde aannemers zich tijdens de aanbesteding teruggetrokken omdat hij het al te druk had met andere opdrachten. Een andere oorzaak is dat de gemeente veel waarde hecht aan hoge kwaliteit tot in de details, ook omdat de nieuwe brug iets moet toevoegen aan het beeld van de stad. Het college wil de hogere kosten deels betalen uit de exploitatie van de wijk Stadswerven, en deels uit de algemene exploitatie.”

Risico’s
De gemeenteraad moet nog besluiten of ze het extra geld beschikbaar wil stellen. Het college waarschuwt de gemeenteraad wel voor de risico’s als de huidige aanbesteding wordt stilgelegd. Ten eerste zal het een flinke vertraging opleveren, van waarschijnlijk zeker twee jaar. “Dat is een tegenvaller voor de bewoners van Stadswerven, die een woning hebben gekocht in de verwachting dat er snel een brug naar de binnenstad zou komen. Ten tweede zijn er al veel kosten gemaakt, die voor een deel moeten worden overgedaan bij een nieuwe aanbesteding van een eenvoudigere brug. Gezien de stijgende bouwprijzen is het nog maar de vraag of een nieuw ontwerp uiteindelijk veel goedkoper zou uitvallen. Ook valt dan mogelijk een provinciale subsidie van 444.000 euro weg voor de snelle fietsverbinding”, aldus het college.

Geef een reactie