-

reageer als eerstvr 7 apr 2017

Fotoproject Frans van Lent bij Pictura

DORDRECHT – Bij Pictura op de Voorstraat vindt van 8 april tot en met 14 mei het project The Swap plaats van Frans van Lent. De tentoonstelling is georganiseerd naar aanleiding van de Picturaprijs 2015.

The Swap is een fotografisch project dat is gebaseerd op de maat en vorm van de tentoonstellingszalen van Pictura. De plattegrond van de zalen werd overgebracht naar een bosperceel. Op basis van die, in de juiste kompasrichtingen, uitgezette plattegrond, heeft Frans van Lent ter plaatse een serie fotowerken gemaakt die als een installatie in de zalen wordt geëxposeerd. De plaatsing van elk van de foto’s komt overeen met de locatie van de opnamen. Op deze manier ontstond er een fysieke verbinding tussen het oorspronkelijke onderwerp en de presentatie in de tentoonstelling. Het project wordt zaterdag 8 april om 17.00 uur met een performance geopend.

Op zaterdag 22 april en zaterdag 6 mei vinden er ‘s avonds in de Pictura Foyer voordrachten en performances plaats van diverse schrijvers en kunstenaars. De conceptuele opzet van The Swap zal hierbij de leidraad vormen. De exacte invulling van deze avonden zal later bekend worden gemaakt. Aanvang 20.30 uur, toegang: vrij.

Geef een reactie