DORDRECHT – De provincie Zuid-Holland adviseert niet te zwemmen in recreatieplas Merwelanden in Dordrecht vanwege de mogelijke te hoge inname van PFAS, wat gezondheidsgevolgen kan hebben. Het RIVM heeft dit na onderzoek vastgesteld op verzoek van de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het negatieve zwemadvies blijft geldig tot 1 oktober van dit jaar. Waterschap Hollandse Delta voert extra metingen uit om toekomstig zwemmen te beoordelen. Zowel gedeputeerde Frederik Zevenbergen als wethouder Tanja de Jonge benadrukken dat gezondheid vooropstaat en dat het advies, hoe spijtig ook, noodzakelijk is. De waterkwaliteit wordt nauwgezet gevolgd en verbeteringen worden nagestreefd. (foto’s: Stolk Fotografie).

voor meer informatie kijk dan op :