DORDRECHT/REGIO – Oordeel rechtbank R’dam: De uitstoot van PFOA naar de lucht in de periode van 1 juli 1984 tot en met 1 maart 1998 is wel een onrechtmatige daad ten opzichte van de gemeenten. Omdat DuPont (oud) de vergunningverlener en de gemeenten in deze periode onvoldoende heeft ingelicht over de mogelijke risico’s van deze uitstoot en haar eigen zorgen daarover, kunnen Chemours en DuPont (oud) zich wat betreft deze periode niet beroepen op de verleende vergunningen. ( Luchtfoto: Stolk Fotografie).

Over de hoogte van de schade kunnen de gemeenten, Chemours en DuPont (oud) in een vervolgprocedure nog verder debatteren. De rechtbank heeft wel alvast een oordeel gegeven over sommige door de gemeenten opgevoerde schadeposten, zoals de gevorderde kosten voor de inzet van ambtenaren, advisering, voorlichting en bloedonderzoeken bij omwonenden. Die kosten hoeven Chemours en DuPont (oud) niet te vergoeden.

lees meer op : https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Chemours-handelde-onrechtmatig-met-uitstoot-van-PFOA.aspx?s=08