DORDRECHT – Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering werd dinsdagmiddag een petitie met 350 handtekeningen van bewoners van de Merwedepolder-Oost overhandigd aan verkeerswethouder Rik van der Linden. Begin april presenteerde de gemeente een voorstel tot herinrichting van de Haringvlietstraat en de Wielingenstraat op de Staart, met eenrichtingsverkeer in beide straten en een bussluis aan de Grevelingenweg, als enige toegangsweg voor hun wijk. (Foto’s: Stolk Fotografie)

Dit en volgend jaar wordt de riolering in de Haringvlietstraat en de Wielingenstraat vernieuwd. Daarna wordt de bestrating opnieuw aangelegd en tegelijkertijd de inrichting van de buitenruimte aangepast. Zo komt er een apart liggend fietspad in twee richtingen. En voor auto’s en bussen is er dus het plan om eenrichtingsverkeer in te voeren. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor groen. Op plekken waar het kan, komen ook meer bomen.

Twee riolen

Maar eerst wordt dus het riool aangepakt. Het oude riool wordt daarbij vervangen door twee nieuwe riolen: één voor vuil water (afvalwater) en één voor schoon water (regenwater). Vanwege de bereikbaarheid, ook voor de hulpdiensten, wordt niet overal tegelijkertijd gewerkt.

Eventueel aanpassen

De wethouder beloofde bij het in ontvangst nemen van de petitie nog eens goed te gaan kijken naar de geplande herinrichting. Als er betere alternatieven zijn, kunnen de plannen nog aangepast worden.