DORDRECHT – Met een drone filmde wethouder Maarten Burggraaf afgelopen woensdag het eerste fundament van de verlenging van de Aquamarijnweg. Hij gaf daarmee het officiële startsein voor de ontwikkeling van Dordtse Kil IV en de bijbehorende aansluiting A16/N3. (Foto’s: Thymen Stolk)

Eind juni deed de Raad van State uitspraak naar aanleiding van bezwaarschriften tegen de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein. Deze uitspraak maakte de weg vrij voor de start van de aanleg, waarmee Burggraaf erg blij was: “Na een lang traject kunnen we starten nieuwe bedrijvigheid naar Dordrecht te halen, waarmee we economische groei en een betere bereikbaarheid bewerkstelligen.”

All electric

Gelijk na de uitspraak is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het terrein en de vernieuwing van de ontsluitingswegen vanaf de A16. Dordtse Kil IV krijgt een eigen ontsluiting via de naastgelegen rijksweg. Tegelijkertijd pakt Rijkswaterstaat de doorstroming van het knooppunt A16/N3 aan met de aanleg van een nieuwe oprit van de N3 naar de A16 (in zuidelijke richting) en past zij andere op- en afritten aan. De gemeente wil met Dordtse Kil IV een belangrijke stap zetten richting de beoogde 4.000 extra arbeidsplaatsen in de stad. Het terrein wordt all electric, er komt een waterstof facility point en een zonne-energiecentrale, waarvan de bouw ook reeds is gestart.

150 miljoen

De aanleg van het logistieke bedrijventerrein en de nieuwe ontsluitingswegen kost de gemeente samen met de Provincie Zuid-Holland, het Rijk en Havenbedrijf Rotterdam ruim 150 miljoen euro. In deze begroting is ook de herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever opgenomen. De Westelijke Oever is een veelzijdig en uitgestrekt bedrijvengebied tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel, met een maritiem, logistiek en duurzaamheidsprofiel. Met 700 hectare, 750 bedrijven en ruim 14.000 arbeidsplaatsen is dit het grootste bedrijventerrein en de banenmotor voor Dordrecht en de regio Drechtsteden.