Actueel

reageer als eerstdo 4 nov 2021

Andere samenwerking in ‘slimme delta’

DORDRECHT – Met een spectaculaire lasershow werd dinsdagavond de onthulling van het nieuwe beeldmerk van de samenwerkingsvorm in de Drechtsteden in het Energiehuis luister bijgezet. De zeven gemeenten in de regio laten de oude samenwerkingsvorm los en gaan onder de naam Smart Delta Drechtsteden een nieuwe vorm van samenwerking aan met bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg. De maritieme samenwerking met Rotterdam wordt geïntensiveerd. (Hoofdfoto: Smart Delta Drechtsteden. Foto’s onder: Thymen Stolk)

Onder de nieuwe naam treden de gemeenten nationaal en internationaal voortaan gezamenlijk naar buiten. Oud-premier Jan Peter Balkenende sprak van een goede koers die door de regio was ingezet. Die zet zich daarmee op de kaart. Burgemeester Kolff prees de grote opkomst op deze avond van alle betrokken partners de samenwerking. Commissaris van de Koning Jaap Smit vond het oude model van de Drechtraad goed. In bestuurlijk Nederland werd het geprezen en als voorbeeld gezien dat uiteindelijk door niemand werd overgenomen. Het getuigt van kracht in deze regio dat men het model niet heilig heeft verklaard, maar aandurft het te verbeteren naar het het nieuwe model, aldus Smit. Kolff gaf aan dat de regio inclusief Gorinchem nu voortaan richting Den Haag en Brussel samen zal optreden. Het nieuwe beeldmerk van de regio, een brug met watergolven is eenvoudig maar sterk, en geeft het karakter van de regio weer, aldus Kolff. “Het is onderscheidend en positionerend richting het internationale bedrijfsleven.”

Nieuwe stijl

De lancering van het nieuwe merk vond plaats tijdens de eerste bijeenkomst van de Drechtsteden ‘nieuwe stijl’. Deze kwartaalbijeenkomst is de vervanger van de Drechtraadvergaderingen. Per 1 januari 2022 wordt de constructie met Drechtraad en Drechtstedenbestuur beëindigd. Tijdens deze kwartaalbijeenkomsten, waar vertegenwoordigers van overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenkomen, staat inspiratie, ontmoeting en verbinding centraal.

Op de hoofdfoto: Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken samen in de ‘Smart Delta Drechtsteden’. Van links naar André Flach (Drechtsteden), Wico van Helden (Werkgevers Drechtsteden), Wouter Kolff (Drechtsteden), Reinie Mellisant (Gorinchem), Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam) en Arie van Andel (Oceanco).

 

Geef een antwoord