DORDRECHT – Amateurfotografen opgelet! Het Augustijnenhof neemt deel aan de culturele manifestatie rondom het Hof op 8, 9 en 10 juli, deze maand is het dan precies 450 jaar geleden dat in Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond, en organiseert onder meer een fotowedstrijd. Dordtenaren wordt gevraagd een foto in te sturen. Niet zomaar een mooie plaat, maar één (of meerdere) waarbij één van de thema’s (of allemaal) vrijheid, verdraagzaamheid en verbondenheid centraal staat. Een uitdagende klus, vandaar dat het bestuur van het Augustijnenhof inwoners nu alvast de kans wil geven na te denken over deze opdracht. Inzenders maken kans op een geldprijs, een plaatsje in de foto-expositie en publicatie in het fotoboek. Uiterlijke datum van inzending is 31 mei.

“We werden door het Dordrechts Museum gevraagd of we mee wilden doen aan de manifestatie. Al pratend kwamen we op het idee van een fotowedstrijd”, vertelt Jan de Geus, vrijwilliger/onderzoeker en bestuurslid van het Augustijnenhof. Deze vereniging doet onderzoek naar de geschiedenis van Dordrecht, al dan niet in opdracht. De Geus: “Van particulieren, mensen die bijvoorbeeld in een oud pand wonen en daar meer over willen weten.” Het Augustijnenhof bestaat uit zo’n vijftien vrijwilligers die ieder de nodige onderzoeken uitvoert. “Er is veel vraag naar”, aldus De Geus, die inmiddels vijf jaar betrokken is. “Soms ben je met vijf onderzoeken tegelijkertijd bezig. Als het meezit duurt zo’n onderzoek drie tot vier maanden, maar het kan ook meer dan een jaar duren. Maar dat is het ook het leuke, graven in de geschiedenis. Wij weten onze weg in het archief, tussen alle documenten. De meeste vrijwilligers zijn geen historici, maar hebben wel veel kennis over historisch onderzoek, sommigen komen uit het onderwijs.”

Uitdaging
Het Augustijnenhof is gevestigd op het Hofcomplex, nummer 15. Vandaar het verzoek om deel te nemen aan de culturele manifestatie, de herdenking van 450 jaar Statenvergadering. Als opdracht werd meegegeven: de Dordtse samenleving betrekken bij de activiteit. De Geus: “Hoe gaan we dat doen? Hoe maken we het interessant? Toen kwam het idee van een fotowedstrijd. De geheime vergadering in 1572 werd gehouden op aandringen van Willem van Oranje, die zo probeerde om steun te krijgen voor de opstand die we nu kennen als ‘de tachtigjarige oorlog’. De twaalf aanwezige steden gaven hem geld, ze maakten hem stadhouder en ze bespraken de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid en verbondenheid. Deze drie thema’s staan centraal bij de culturele manifestatie.” En dus ook bij de fotowedstrijd. Gevraagd wordt om de eigen interpretatie van de thema’s vast te leggen op de gevoelige plaat. “Geen gemakkelijke opgave, dat beseffen we ons. Zeker niet als ze ook nog eens in onderling verband en in een historische context geplaatst worden. Daarom willen we iedereen ruim de tijd geven om na te denken over zijn invalshoek. Foto’s mogen in scène worden gezet, maar mogen ook ‘spontaan’ geschoten zijn.”

Begaafde spreker
Elke deelnemer mag tussen de 1 en 9 foto’s insturen: van minimaal 1 foto van 1 thema tot het maximum van 3 foto’s per thema. Verder mag een deelnemer zelf bepalen welke invalshoek er gekozen wordt bij de benadering van een thema: een kijk vanuit het heden of een historische context. De drie thema’s in hun samenhang of afzonderlijk. De fotograaf mag zelf bepalen of de gemaakte foto’s met of zonder begeleidende (toelichtende) tekst worden ingestuurd en mag zowel in kleur als in zwart/wit werken. Naast de fotowedstrijd is het Augustijnenhof bezig met de organisatie van meer activiteiten. “We hadden het idee om een oproep te doen in onze uitgave Dordt Monumenteel, dat drieduizend leden telt, om een koor te vormen dat tijdens de manifestatie een paar liederen zou zingen. Een heel leuk idee, maar dat we hebben laten schieten omdat we ons er teveel mee op de hals haalden. We willen in ieder geval een bevlogen en begaafde spreker, die kennis heeft van de centrale thema’s, en tot de verbeelding spreekt, uitnodigen.”

De spelregels
Uit de ingezonden foto’s wordt een selectie gemaakt die wordt gebruikt voor een expositie die tijdens het evenement te bewonderen zal zijn in het Augustijnenkerk. Daarnaast wordt er uit het totaal van de ingezonden foto’s een fotoboek samengesteld. Alle deelnemers aan de fotowedstrijd doen afstand van het auteursrecht op het ingestuurde werk. Daarmee worden de foto’s eigendom van het Augustijnenhof. De foto’s kunnen tijdens het evenement gebruikt worden als ‘visuele illustratie’ bij andere onderdelen. Daarnaast zullen ze bewaard blijven, in de collectie, als herinnering aan de viering. Foto’s die op de expositie worden gebruikt, worden afgedrukt op een formaat van ca. 40 x 30 cm en ingelijst met een passe-partout van ca. 10 cm. in een neutrale lijst van ca. 50 x 40 cm., tenzij de fotograaf aangeeft een ander (kleiner) formaat te willen. Deelnemers moeten ingeschreven staan als inwoner van Dordrecht en amateurfotograaf zijn. De jury bestaat uit Liesbeth van Noortwijk (conservator presentatie collectie Dordrechts Museum), Cees Schilthuizen (professioneel fotograaf), Ton Molendijk (amateurfotograaf) en Arno de Grauw (graficus). Er worden drie geldprijzen beschikbaar gesteld: derde prijs is 200 euro, tweede prijs is 300 euro en de eerste prijs is 500 euro. Het oordeel van de jury is bindend, er wordt geen discussie over gevoerd.

Deelnemers dienen hun werk digitaal in te sturen naar jadegeus@augustijnenhof.nl. Elke inzender krijgt een bevestiging van ontvangst.