Actueel

reageer als eerstdo 8 jul 2021

Basisschool Oranje Nassau is gezond

DORDRECHT – CBS Oranje Nassau in Stadspolders heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dat vignet laat de Oranje Nassau zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Oranje Nassau voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat ‘welbevinden’. Zo zijn zij een speciaal beloningssysteem in de gehele school gestart, waarbij gezond gedrag (Veilig, Vriendelijk en Verantwoordelijk) actief wordt gestimuleerd. Bovendien zijn interne vertrouwenspersonen (juf Lisa en juf Mary), een gedragspecialist en anti-pestcoördinator (juf Geesje) aangesteld die meedenken op het moment dat het welbevinden bij een kind of klas even wat minder is. De school ziet daarmee dat steeds meer kinderen met plezier naar school gaan.

Directeur Micha van Tulden van cbs Oranje Nassau is trots: “Vanaf komend schooljaar worden wij ook nog eens afvalvrije school; we gaan afval sorteren, stimuleren gezonde tussendoortjes, water drinken (ieder kind krijgt een eigen drinkfles) en we ruimen met regelmaat zwerfafval op rondom de school. Op donderdag 2 september vieren wij de start van Gezonde én afvalvrije school. Die dag wordt door de Gezonde School-adviseur van de GGD aan ons het logo Gezonde School overhandigd. Dat logo komt op de gevel van de school te hangen. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is.”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Meer weten? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Geef een antwoord