DORDRECHT – BestuurdersCentraal is een lokaal en regionaal online en offline netwerk van en voor bestuurders van vrijwilligersorganisaties. BestuurdersCentraal verbindt kennis en kunde, capaciteiten en mogelijkheden die aanwezig zijn in de lokale samenleving. Het uitgangspunt hierbij is dat bestuurders in samenwerking met experts zoeken naar oplossingen en elkaar ondersteunen. BestuurdersCentraal is een initiatief van INZET078! en Vereniging NOV.

Merel ten Haaf, adviseur vrijwillige inzet bij INZET078: “Veel besturen kampen met onderbezetting en komen door gebrek aan menskracht, kennis en kunde vaak niet toe aan besturen. Meer diversiteit, verjonging en bestuurlijke vernieuwing is hard nodig om besturen aantrekkelijk te houden of te maken. Veel kennis, ervaring en praktische inzet is al aanwezig in onze regio. Bij bestuurders zelf, bij ondernemers, bij de gemeente, in het onderwijs en ga zo maar door.”

Steun gemeente

INZET078 wil deze enorme bron van kennis via dit platform samenbrengen. Ten Haaf: “Via dit platform betrekken we meer mensen bij ondersteunende taken, zijn we effectiever en worden de activiteiten gedragen door de lokale samenleving. We zetten dit op voor vrijwilligersorganisaties en doen dit samen met gemeente Dordrecht en andere vrijwilligerscentrales in het land, zodat we nog meer kennis, ervaring en praktische hulp kunnen delen met elkaar.” Het initiatief wordt gefinancierd en ondersteund door Gemeente Dordrecht.

Om bestuurders kennis te laten maken met het platform organiseert INZET078 twee startbijeenkomsten. Te weten: woensdag 15 mei van 19.15 – 20.45 uur en op donderdag 23 mei van 10.00 – 11.30 uur. Inschrijven via www.inzet078.nl