Lezers Centraal

In eerste instantie schrok ik me dood toen ik moest vernemen dat het Rijkswaterstaat gelukt was de Dordtse bevolking te dwarsbomen bij de plaatsing van haar geschenk aan de stad. Met de moderne techniek van objectmaskering in de radartechnologie is het namelijk totaal overbodig het beeld van Hanneken op de Stadswerven tot sta-in-de-weg te categoriseren. Ons landje wordt geteisterd door overgekwalificeerde ambtenaren die met wat slimmigheden denken de gewone man (kunstliefhebber) het bos in te kunnen sturen. Maar wat wil het geval: eveneens op de Stadswerven is een naar mijn smaak zelfs betere locatie zonder hindernissen beschikbaar en wel op de havendam van de voormalige Biesboschwerf. Recht tegenover het Energiehuis, de Eneco-appartementen, Villa Augustus, enzovoorts. Natuurlijk zal tegen deze locatie ook weerstand bestaan, maar als men vooruit wil met het project lijkt me dit een heel goed compromis.

Hanneken supporter Gerard Schwencke.

Ook reageren? Stuur een ingezonden brief van maximaal 250 woorden naar redactie@dordtcentraal.nl, onder vermelding van ‘Lezers Centraal’.

(Beeldbewerking: Piet Krijger)