DORDRECHT – De gemeente Dordrecht staat op het punt een klimaatblunder van jewelste te begaan door 120 volgroeide bomen te kappen in het Weizigtpark. Dat vinden de bewonersgroep Natuurlijk Weizigt en de inmiddels ruim 2.000 ondertekenaars van online petities tegen de bomenkap, die volgens planning eind september gaat starten. “Dit onzalige plan past gewoon niet meer in de huidige tijd”, stelt Eva-Marije De Boer, één van de mensen in de bewonersgroep, die in totaal uit ongeveer twintig omwonenden bestaat. (Foto: Stolk Fotografie)

De gemeente wil, na instemming van de gemeenteraad, het Weizigtpark gaan inrichten. Onder meer om bredere paden aan te kunnen leggen, zichtlijnen terug te brengen en het park een meer open, en sociaal veiliger, karakter te geven moet 118 bomen gekapt worden. Bij de herinrichting worden daarna 145 jongere bomen teruggeplant. Een ‘facelift’ die een regelrechte ramp voor natuur, mens en dier, stelt Natuurlijk Weizigt. De bewonersgroep, gesteund door Stichting Het Wantij, zet grote vraagtekens bij de redenen van de voorgenomen kap en wijst erop dat ten onrechte het beeld bestaat dat de te kappen bomen ziek zijn, of dat 75-jarige bomen aan het einde van hun levensduur zijn. ‘De 118 veelal oude, bijna monumentale bomen vervangen door 145 bonenstaakjes is een hele slechte ruil’, aldus de actiegroep. ‘Een volgroeide oude boom heeft duizenden keer meer bladoppervlak dan een dun jong exemplaar, en heeft alleen daarom al een enorme waarde’.

Meer bomen

‘Dit plan uit 2017 is niet meer van deze tijd, waarin het vergroten van de biodiversiteit, de schaduw van grote kronen en de opslag van CO2 juist zo belangrijk zijn om klimaatverandering en hittestress tegen te gaan’, stelt Natuurlijk Weizigt. ‘Zoveel asfalt in een verder kaal park zorgt voor vervlakking, verstening, ecologische verarming en achteruitgang in klimaatbestendigheid. Overal wordt opgeroepen tot het planten van meer bomen en Tiny Forests. Deze visie is ook neergedaald in gemeentelijk beleid. Dordrecht is zelfs Wereldbomenstad 2020 geworden en toont stevige groenambities in het concept Bomen Beleidsplan. Desondanks heeft in de wijk Stadswerven en aan de Zeedijk kaalslag plaatsgevonden. Wij roepen de gemeente op tot herbezinning om een nieuwe klimaatblunder te voorkomen’. De bewonersgroep vraagt zich bovendien af of er bij de kap wel rekening wordt gehouden met de Natuurbeschermingswet. ‘Het park blijkt van bijzonder groot belang voor beschermde vleermuizen…Bovendien is het park onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur, waardoor het essentieel is voor migratieroutes van flora en fauna naar andere natuurgebieden’.

Politiek

De bewonersgroep is inmiddels in gesprek met bestuur en politiek, vertelt Eva-Marije De Boer. “We hebben een constructief gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Marc Merx. “Hij deed de belofte dat er een vervolggesprek zou komen met de projectleiding. Die houdt nu echter de boot af door te stellen dat een eventueel vervolggesprek afhankelijk is van politieke besluitvorming. Dan zitten we wel erg dicht tegen de geplande kap in september, dus daar nemen we geen genoegen mee.” Tegelijkertijd is er ook al door de bewoners gesproken met verschillende partijen. Hoewel de raad eind 2021 instemde met de herinrichting, lijkt de stemming daar nu toch iets anders te zijn. “Wij hebben al een aantal partijen gesproken en merken dat er de wil is om te bewegen”, zegt De Boer.