DORDRECHT – Sinds 1 januari 2023 kunnen maatschappelijke organisaties in Dordrecht via een subsidieregeling een beroep doen op het crisis- en herstelfonds voor tijdelijke financiële ondersteuning. Tot dusver zijn er 27 aanvragen gedaan voor sociaal-maatschappelijke activiteiten die door de hoge kostenstijgingen als gevolg van de energiecrisis in gevaar komen. Het gaat voornamelijk om aanvragen de welzijns-, cultuur- en sportsector. Tot nu toe is er 680.000 euro toegekend uit het fonds, dat in totaal 5 miljoen euro omvat.

Wethouder Peter Heijkoop (financiën) is blij dat er, na een schoorvoetend begin, nu “goed gebruikt gemaakt wordt van het crisis- en herstelfonds. Veel maatschappelijke organisaties moeten hun eindafrekening nog krijgen. Er zijn nog genoeg middelen in het fonds beschikbaar om hen ook financieel te ondersteunen. Dat kan tot eind 2023.” Van de 27 aanvragen kwamen er tien bij sportverenigingen vandaan. Wethouder Marc Merx (sport) ziet dat hiermee voorkomen kan worden dat de prijzen van lidmaatschappen flink omhoog gaan. “Ik ben blij dat we een forse steen hebben kunnen bijdragen aan het dekken van de kosten en daarmee aan het betaalbaar houden van sport.“

Voorwaarden
De gemeentelijke subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat gewerkt wordt aan de doelen die in de subsidieregeling staan vermeld. Die voorwaarden zijn onder andere dat de aanvragende organisatie niet winstgericht is en deze als ‘tegenprestatie’ voor de tijdelijke steun energiebesparende maatregelen neemt en/of maatschappelijke activiteiten organiseert voor inwoners. Daarnaast moet de organisatie eerder ook al een aanvraag voor financiële steun bij het Rijk gedaan hebben via de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).
Op www.dordrecht.nl/crisisfonds kunnen Dordtse maatschappelijke organisaties meer informatie vinden en de aanvraag doen.